Skip to main content

4.596.900 kr. til matematisk forskning på SDU

Nyt projekt skal bidrage med ny viden om gruppeteori

Villum Fonden har bevilget 4.596.900 kr. til projektet Local and Global Structures of Groups and their Algebras på Institut for Matematik og Datalogi på Syddansk Universitet.

Fonden ønsker at bidrage til krydsfeltet mellem de matematiske discipliner analyse og algebra og håber, at forskningen kan bidrage med ny viden indenfor gruppeteori, og at denne viden endvidere vil få betydning for andre områder af naturvidenskaben.

Med bevillingen bliver det muligt for IMADA-forskerne Uffe Haagerup, Wojciech Szymanski og David Kyed at ansætte tre postdocs i hver to år frem til september 2018.

 

Kontakt

Adjunkt David Kyed, mail: dkyed@imada.sdu.dk, tlf. 6550 4761 eller 2181 6859. 

Lektor Wojciech Szymanski, mail: szymanski@imada.sdu.dk, tlf. 6550 2381 eller 6126 3189.

Redaktionen afsluttet: 27.10.2014