Skip to main content

1,2 mio. kr. til særligt talentfulde Martin Røssel Larsen

Professor og proteinforsker Martin Røssel Larsen fra Institut for Biokemi og Molekylærbiologi får årets EliteForsk pris på 1,2 mio. kr.

Af Birgitte Svennevig, , 06-02-2014

EliteForsk-prisen, som uddeles af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser uddeles en gang om året til en yngre forsker i international særklasse, som på ekstraordinær vis bidrager til at styrke dansk forskning.

I EliteForsks begrundelse lyder det bl.a.:

”Professor Martin Røssel Larsen er internationalt førende inden for forskning i og udvikling af nye metoder til at karakterisere proteiner ved anvendelse af bioanalytiske teknikker (…) Flere af de nyskabende metoder er blevet internationale standardmetoder, som i dag anvendes af de fleste forskergrupper inden for dette felt, hvilket resulterer i, at Martin Røssel Larsens mange publikationer citeres meget ofte i litteraturen (i alt 4285 gange)”.

Martin Røssel Larsens forskningsområde er proteiner og hvordan de har indflydelse på sygdomme. Proteiner er cellernes molekylære byggesten, og de er involveret i praktisk talt alle cellens funktioner. Hvert protein i kroppen har en bestemt struktur og funktion. Nogle proteiner er involveret i opretholdelse af energi i cellen, mens andre medvirker til strukturel støtte, sammentrækning af muskler eller frigivelse af små molekyler, såsom neurotransmittermolekyler fra nerveceller. Sidstnævnte er et af Martin Røssel Larsens hovedforskningsområder.

Tidligere baserede en stor del af den kliniske forskning sig på analyser på DNA-niveau, men i dag bidrager særligt massespektrometri til langt hurtigere og langt mere informationsrige forskningsresultater.

”Ved hjælp af massespektometri er vi i stand til at identificere og kvantificere flere tusinde proteiner i en celle inden for kort tid. Ved at sammenligne proteinsammensætningen i henholdsvis raske og syge celler får vi indsigt i molekylære netværk, som vi hidtil ikke har varet i nærheden af at kunne studere”, forklarer Martin Røssel Larsen.

Martin Røssel Larsen har interesseret sig for molekylær biologi siden gymnasietiden. Det har især været en dygtig og engageret biologilærer i gymnasiet og to professorer på Syddansk Universitet og Children’s Medical Research Institute i Sydney, Australien, der har inspireret ham.

”At være udvalgt til en EliteForsk pris er noget af det største, man kan forestille sig som forsker i Danmark. Det er en stor anerkendelse af den forskning, man bedriver og et bevis på, at man har formået at avancere sit felt, ikke bare i Danmark, men også internationalt”, siger han.

Martin Røssel Larsen har formået at tiltrække meget betydelige internationale midler til sin forskning, og han har bl.a. opnået medlemskab af bedømmelsespaneler for nogle af de mest anerkendte internationale tidsskrifter inden for cellebiologien.

Martin Røssel Larsen tog sin kandidatgrad inden for molekylær- og proteinkemi på Syddansk Universitet i 1996. Efter et postdoc-ophold i Australien vendte han tilbage til Syddansk Universitet, hvor han i 2011 fik et professorat i Clinical Proteomics. Nu fungerer han som overordnet ansvarlig for Centre for Clinical Proteomics, der omfatter en stor gruppe forskere og ph.d.-studerende.

Privat tilbringer Martin Røssel Larsen fritiden med sin kone, der også er forsker, og parrets to små børn. Er der en sjælden gang tid til overs, spiller han gerne volleyball, fisker eller dykker.

Redaktionen afsluttet: 06.02.2014