Skip to main content

Aftagerpanelet for Medievidenskab

Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for Medievidenskab ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, som bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund. Aftagerne skal så vidt muligt repræsentere både aktuelle og fremtidige praktik- og ansættelsessteder

Det tilstræbes at involvere aftagerpanelets medlemmer uden for møderne i f.eks. employabilitets-arrangementer på universitetet, case-arbejde i undervisningen, praktiksamarbejde og lignende.

Aftagerpanelet skal have en stærk regional forankring (Region Syddanmark) – dog uden udelukkelse af relevante medlemmer fra andre regioner.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer og -formater
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, projektorienterede forløb, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Aftagerpanelet dækker pr. 1. oktober 2018 følgende uddannelser:

 • Medievidenskab
 • Tilvalg i manuskriptudvikling
 • Tilvalg i computerspilsudvikling og interaktionsdesign

Aftagerpanelet består af ca. 6 aftagerrepræsentanter/alumner, 2 VIP (videnskabeligt personale) samt 2 studerende. Desuden deltager aftagerpanelets sekretær. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerrepræsentanterne bliver valgt ud fra et ønske om at dække nedenstående sektorer og temaer:

 • A: De store nationale medieselskaber (DR/TV2)
 • B: Undervisningssektoren (f.eks. mediefag/gymnasieskolen)
 • C: Offentlige sektor (f.eks. styrelser el. kommunale enheder)
 • D: Private SMV (f.eks. reklamebureauer el. medieproduktionsvirk.)
 • E: Medieanalyse/medieforskning (f.eks. konsulentbureau, Gallup, Infomedia)
 • F: Kultur, formidling og fritid (f.eks. turistbureau, museer, biblioteker)

Følgende temaer/vidensområder søges desuden repræsenteret blandt medlemmerne

 • Web og sociale medier
 • Film og TV
 • Radio og/eller trykte medier
 • Spil
 • Medieproduktion
 • Redaktionelt arbejde

Hvis ovenstående sammensætning ikke kan lade sig gøre praktisk, søges en sammensætning, som tilgodeser så mange af sektorerne og temaerne som muligt. I nogle tilfælde kan det samme medlem f.eks. dække flere sektorer/temaer.

VIP-repræsentanterne består af en underviser samt studielederen.

Studenterrepræsentanterne består af to studerende; så vidt muligt én BA- og én KA-studerende.

Aftagerpanelets sekretær findes blandt fakultetets TAP-personale, og såfremt muligt varetages posten af studienævnssekretæren.

 • Morten Steensgaard, TV2
 • Lise Agerbæk, UCL og LAMA Grafik
 • Andreas Bøttger, Odense Sport & Event
 • Mette Bihl, Odense Filmværksted
 • Niklas Bøgh Bonnemose, Odense Kommune
 • Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen, Lektor SDU
 • Bo Kampmann Walther, Lektor SDU
 • Abbi Moreno, Goodwill Film
 • Anée Danevig Plange, The Unicorn
 • Trine Karleby, kandidatstuderende, SDU
 • Helle Winther Jespersen, bachelorstuderende, SDU

Aftagerpanelet afholder 1-2 møder årligt. Der tilstræbes 1 møde pr. semester.

Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af aftagerpanelet 28. september 2018, af Studienævnet for Medievidenskab den xx samt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 3. oktober 2018.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 08.11.2022