Skip to main content

Aftagerpanel for Litteraturvidenskab

Formål

Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for Litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter
 • uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet
 • udvikling af den eksisterende uddannelse
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsens færdige kandidater
 • udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejde mellem uddannelse og aftagere om projekter, praktikophold, specialer o.l.
 • anvendelse af aftagere på seminarer, møder og kurser for studerende
 • markedsføring af uddannelsen og uddannelsens kandidater

Aftagerpanelet dækker pr. 1. februar 2019 uddannelsen i

 • Litteraturvidenskab, SDU

Aftagerpanelet består af ca. 12 aftagerrepræsentanter/alumner, 2-3 VIP (videnskabeligt personale) samt 2 studerende.  Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov. Medlemmer er ikke begrænset til en bestemt periode, men sidder i udgangspunktet 2 år ad gangen. Der vælges en formand, der sidder to år ad gangen. Formanden kan genvælges.

Aftagerrepræsentanter/alumner
 • Ditte Hede Haugstrup (Redaktør, Forlaget Falco) – formand
 • Nicolai Frank (Kontorchef, Kultursekretariatet)
 • Michael Linde Larsen (Litteraturkonsulent, Odense Bibliotekerne)
 • Susan Mose (Rektor, Skt. Knuds Gymnasium)
 • Alexander Overgaard Rasmussen (Partner, Bukephalos Media)
 • Pernille Ramsdahl (Kommunikationsmedarbejder, Europa-Parlamentet)
 • Sarah Skov Jørgensen (Audiobook Editor, Saga Egmont)
 • Jeppe Sengupta Carstensen (Ansvarshavende redaktør, Ny Jord - Tidsskrift for naturkritik. Højskolelærer på Roskilde Festival Højskole)
 • Nicolai Rekve Eriksen (Fagkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)
 • Camilla Holmgaard (Kommunikationskonsulent, Patriotisk Selskab)
 • Sine Jensen Smed (Formidlingsleder, H.C. Andersens Hus)
 • Fleur Bernburg (Karriere- og employabilitetskonsulent, SDU)
VIP-repræsentanter
 • Søren Frank, professor SDU
 • Adam Paulsen, lektor SDU
 • Erik Granly Jensen, lektor SDU
Studenterrepræsentanter
 • Anne Bak Rasmussen 
Der afholdes mindst 1 årligt møde. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet, og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.
Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 08.11.2022