Skip to main content

Aftagerpanelet for Kultur og formidling

Formål

Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for kandidatuddannelsen i Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.
 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater
Aftagerpanelet består af ca. 8 aftagerrepræsentanter/alumner, 2 VIP'ere samt 1 studerende. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.
Aftagerrepræsentanter/alumner
 • Maria Mortensen
  Fuldmægtig ved Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond
 • Birgitte Weinberger
  Festivalleder og programansvarlig, Odense International Film Festival
 • Anne Boukris
  Projektchef, Center for Kunst og Interkultur
 • Morten Hoff
  Chefkonsulent, Region Syddanmark
 • Lisa Sig Olesen
  Nordic Community Development Manager hos Meta/Facebook
 • Gertrud Øllgaard
  Afdelingsleder, Niras
 • Annette Bogø Lyberth
  Direktør, Det Grønlandske Hus i Odense/Nordatlantisk Hus
 • Jakob Kwederis
  Chef, Kulturmaskinen, Odense Kommune
 • Birgit Christiansen
  Program- og fundraisingchef, H.C. Andersen Festivals
 • Jens Toftgaard
  Museumsdirektør, Danmarks Jernbanemuseum
 • Mette Fersløv Schultz
  Kulturkonsulent, Kolding Kommune
 • Marie Elisabeth Dam
  Konsulent med ansvar for forandringsledelse og datakultur, Faaborg/Midtfyn Kommune
VIP-repræsentanter
 • Karen Hvidtfeldt
  Professor, SDU
 • Anne Klara Bom
  Studieleder, SDU
Studenterrepræsentant
 • Felicia Vognsgaard Hjernø
  Studerende på Kulturstudier, SDU
Der afholdes mindst 1 årligt møde. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af aftagerpanelet den 11. juni 2019, af Studienævnet for Litteraturvidenskab og Kulturstudier den 23. januar 2019 samt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 23. marts 2019.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 04.01.2023