Skip to main content

Aftagerpanelet for International Virksomhedskommunikation

Formål
Uddannelsesrådet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne i International Virksomhedskommunikation (IVK) på Syddansk Universitet og aftagerne og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund. 

Uddannelsesrådet drøfter bl.a.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Uddannelsesrådet dækker pr. 16. november 2022 følgende uddannelser: 

Odense:

 • BA i IVK
 • BA-tilvalg i organisatorisk kommunikation
 • Kandidatuddannelse i IVK
 • Masteruddannelse i IVK

Slagelse:

 • BA i IVK
 • Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation 

Kolding:

 • BA i IVK

Uddannelsesrådet består af ca. 25 aftagerrepræsentanter/alumner, 3 VIP’er samt 2 studerende. Uddannelsesrådet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov. 
 • Brand Manager Finn Jernø Pedersen, Phønix Tag Materialer A/S (e-mail: finnjerno@gmail.com)
 • Specialkonsulent i kommunikation, Lone Hoelgaard Havmand, Professionshøjskolen Absalon (e-mail: lonehoelgaard@gmail.com)
 • Communication manager Ulrik Grimstrup, Københavns Universitet (e-mail: ulrik.grimstrup@adm.ku.dk)
 • Digital projektleder Niels Christian Laursen, STEP A/S (e-mail: ncl@nclaursen.dk)
 • Senior Communications Advisor, SVP partner in Data Science Rikke Dalager, Novo Nordisk (e-mail: rikkedalager@gmail.com
 • Kommunikationskonsulent Lene Grønvald, OUH Odense Universitetshospital (e-mail: lene.gronvald@gmail.com)
 • Communications Specialist Anne Christoffersen, Fazer Food Services (e-mail: anne-moerk@live.dk)
 • Teamkoordinator for Bosætning og Branding, Rune Højer, Aabenraa Kommune (e-mail: runehj@hotmail.com)
 • Forbundsformand Cathrine Holm-Nielsen, Forbundet Kommunikation og Sprog (e-mail: chn@kommunikationogsprog.dk)
 • Kommunikationschef Jens Degn, VUC Syd (e-mail: jed@vucsyd.dk)
 • Leder Peter Hansen, Regionskontor og Infocenter, Padborg (e-mail: ph@region.dk)
 • Director of International Sales, Marketing og HR, Birthe Tofting, Vola A/S (e-mail: bt@vola.com)
 • Kommunikationskonsulent Peter Lagoni Garbøl, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense (e-mail: pwlg@ucl.dk)
 • Kommunikationskonsulent og Lektor Stine Harboe Petersen, KEA – Københavns Erhvervsakademi (e-mail: stij@kea.dk)
 • Rekrutteringskonsulent Jeppe Secher, Jobindex (e-mail: jeppe.secher@gmail.com)
 • Specialkonsulent, presse- og kommunikation Jakob Gandløse Jensen, Region Sjælland (e-mail: jakoje@regionsjaelland.dk)
 • Direktør Fanny Villadsen, Odsherred Forsyning (e-mail: fv@odsherredforsyning.dk)
 • Lektor og studieleder Flemming Smedegaard, IVK, Odense (e-mail: fsm@sdu.dk)
 • Lektor og studieleder Heidi Hansen, IVK, Slagelse (e-mail: heidi@sdu.dk)
 • Projektleder Maria Louise Lidsmoes, Det humanistiske fakultet, SDU (e-mail: marialidsmoes@gmail.com)
 • KA-studerende Cecilie Lundbæk Wrøbell, IVK, Odense (e-mail: cewro19@student.sdu.dk)
 • KA-studerende Cecilie Greve Jensen, IVK, Odense (e-mail: cecje18@student.sdu.dk)
 • Communication partner Anja Viberg Jackson, Novo Nordisk (e-mail: avje@novonordisk.com)
 • Head of product Lene Damgaard, I Hesehus (e-mail: lenebdm@hotmail.com)
 • Leder Morten Thrysøe, Mølholm Forsikring IT (e-mail: fam.thrysoe@gmail.com)
 • Chef for Kommunikation og Markedsføring, Mette Christina Andersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (e-mail: mcma@ucl.dk)
 • Teamleder Michael Bernt Madsen, Afdeling for digitale projekter i Københavns Kommune (e-mail: CR94@kk.dk)
 • Brand Manager og Brand Owner Benjamin Kabongo, Rotal Unibrew, (Benjamin.kabongo@royalunibrew.com)
 • Head of Programmes, Climate & Environment Joachim Marc Christensen, Globalcompact Network Denmark (joachim@globalcompact.dk)
 • Lektor og studieleder Tove Faber Frandsen, IVK, Kolding (t.faber@sdu.dk)
Der afholdes som udgangspunkt to årlige møder – ét fysisk og ét online. Der bliver på skift afholdt fysiske møder i hhv. Odense og Slagelse.

Referat fra seneste møde kan ses her.

Ovenstående kommissorium er godkendt af uddannelsesrådet 16.11.2022

Ovenstående kommissorium er godkendt af:
Prodekanen - d. 12. juni 2023

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 15.06.2023