Skip to main content

Aftagerpanelet for Historie og Klassiske Studier

Formål
Overordnet fungerer aftagerpanelet som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne og aftagere på arbejdsmarkedet med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. En systematisk dialog vil blandt andet forbedre fagenes forudsætninger for at vejlede i kompetencer, karriereveje og beskæftigelsesmuligheder, samt for at foretage hensigtsmæssige justeringer af uddannelser.

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

 • at sikre at eksisterende uddannelser er tidssvarende og lever op til potentielle aftageres krav
 • at udtale sig ved væsentlige ændringer af studieordninger ved nye studieordninger eller nye uddannelser, som skal akkrediteres
 • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
 • at medvirke til at formidle, at studerende kan indgå i fagligt baserede projektorienterede forløb (praktik).

Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner i den syddanske region samt af deltagere fra offentlige og private virksomheder inden for områder af særlig interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelet består af 8 aftagerrepræsentanter samt studielederne for Historie og Klassiske studier.

Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.
Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Panelet består pr. 2. oktober 2019 af følgende medlemmer:

 • Museumsdirektør Peter Thor Andersen, Øhavsmuseet
 • Overinspektør Lennart Secher Madsen, Museum Sønderjylland
 • Adjunkt Jenny Cecilie Strid, Odense Katedralskole
 • Forlagsdirektør Thomas Meloni Rønn, Forlaget Meloni
 • Chef for boligsocial udvikling Nanna Muusmann, Civica
 • Rektor Torben Jakobsen, Mulernes Legatskole
 • Head of Collections and Fraud Strategy, Rasmus Stærke, Danske Bank
 • Lektor Thomas Aagaard Kristensen, Sct. Knuds Gymnasium
 • Studieleder, Jane Hjarl Petersen, SDU
 • Studieleder, Kristine Kjærsgaard, SDU
 • Studenterrepræsentanter

Eksterne medlemmer

 • Museumsdirektør Peter Thor Andersen, Øhavsmuseet
 • Adjunkt Jenny Cecilie Strid, Odense Katedralskole
 • Forlagsdirektør Thomas Meloni Rønn, Forlaget Meloni
 • Kommunikationschef Nanna Muusmann, Odense Kommune
 • Head of Collections and Fraud Strategy, Rasmus Stærke, Danske Bank
 • Lektor Thomas Aagaard Kristensen, Sct. Knuds Gymnasium
 • Selvstændig spildesigner Morten Blaabjerg
 • Kommunikationsrådgiver Louise Lindhagen, Skarptsprog.dk
 • Museumsinspektør Michelle Mahler, Billund Museum
 • Projektleder Johanne Rabjerg Hansen, Improve Business

 

Interne medlemmer 

 • Studieleder Jane Hjarl Petersen, SDU 
 • Studieleder Kristine Kjærsgaard, SDU
 • Studenterrepræsentant Signe Buchgraitz Jensen
 • Studenterrepræsentant Pia Welander Hansen
 • Studenterrepræsentant Frederik Hirsborg Pedersen
 • Faglig vejleder for Historie Katja Lau Petersen
 • Faglig vejleder for Oldtidskundskab Cemile Kokborg Kartal
 • Studienævnssekretær Helene Christensen
 
Der holdes som udgangspunkt et årligt møde. Aftagerpanelet inviteres endvidere til at deltage i en årlig Aftagerdag, hvor de studerende på uddannelserne mødes med aftagere for at høre om jobmuligheder og få gode råd til udarbejdelse af ansøgninger og CV.

Godkendt af dekanen 14. november 2019.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 04.01.2023