Skip to main content

Aftagerpanel i tilknytning til designuddannelser på campus Kolding, SDU

Designuddannelser:

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser, der kan ses som en samlet palet af uddannelser med udgangspunkt i design i relation til humaniora og samfundsvidenskab.

 • BA Designkultur og økonomi (HUM + SAM, studienævnsansvar: Studienævn for Design)
 • BA Designkultur (HUM, studienævnsansvar: Studienævn for Design)
 • KA Designstudier (HUM, studienævnsansvar: Studienævn for Design)
 • KA Designledelse (HUM+SAM+Designskolen Kolding, studienævnsansvar: Studienævn for Erhvervsøkonomi)

Aftagerpanelet i tilknytning til designuddannelser på campus Kolding, SDU, skal bidrage til:

 • at sikre opmærksomhed omkring uddannelsernes samfundsmæssige relevans
 • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger, herunder angive relevante muligheder for projektorienteret forløb
 • at udfordre uddannelsernes struktur og kultur, og kvalificere uddannelsesudvikling og -tiltag
 • at indhente aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og andre anbefalinger
   
Samarbejdet mellem aftagerpanelet og designuddannelser på campus Kolding bør variere alt efter behov. Dog vil omdrejningspunktet for samarbejdet være et årligt aftagerseminar i marts eller kort derefter. Deltagere i seminaret er aftagerpanelet og VIP’er med tilknytning til uddannelserne.
Programmet for aftagerseminaret fastsættes i samarbejde mellem formanden for aftagerpanelet og studielederen for de humanistiske designuddannelser. Der indkaldes til aftagerseminaret senest ultimo januar.
 • Status for designuddannelserne (optag, afgang, tiltag m.v.) v. studielederen (evt. med bidrag fra andre)
 • Tendenser og behov på ’designarbejdsmarkedet’ v. panelformanden
 • Aktuelle opgaver og indsatser (studieordning, nyakkreditering m.v.)
 • Panelsammensætning (afgang/tilgang) og formandskab

Panelet udgøres af minimum 6, maksimum 15 repræsentanter for faktiske eller potentielle aftagere af studerende fra designuddannelserne i bred forstand. Der sigtes mod, at medlemssammensætningen afspejler designfeltets sammensætning, idet der mindst bør være:

 • én repræsentant for professionelle organer
 • én repræsentant for designerhvervet
 • én repræsentant for erhvervslivet
 • én repræsentant for kulturinstitutioner/kulturlivet med relation til design
 • én repræsentant for ungdomsuddannelserne (erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser)
 • én repræsentant for kandidater fra uddannelsen

Sammensætningen diskuteres løbende på aftagerseminarerne og justeres i fald dimittendernes mulige eller faktiske erhvervsvalg taler for en mere hensigtsmæssig sammensætning. Det påhviler formanden og studielederen i fællesskab at engagere og invitere nye medlemmer til panelet.

Aftagerpanelet nedsættes med en formand, som udpeges af panelets medlemmer. Medlemmer til- og afgår løbende panelet. Dog bør der sigtes mod kontinuitet i panelets medlemsgruppe således, at der til enhver tid er erfarne og nye medlemmer repræsenteret samtidigt. Man kan maksimalt være medlem i 5 år, men genindtræde efter en pause.

 • Bonnie Bay Andersen
  (Lektor ved Århus Statsgymnasium & Fagkonsulent ved UVM)
 • Maj-Britt Fabricius Fransen
  (Innovationskonsulent, Center for Innovation i Aarhus - CFIA, samt dimittend fra KA Designledelse)
 • Rene Bühlmann
  (Konsulent, undervisningsministeriet)
 • Britt Zophia Dam
  (Online / Project Coordinator hos Carl Hansen & Søn, samt dimittend fra DKØ)
 • Kamilla Frank
  (Innovationskonsulent, Ledelses- og udviklingssekretariatet, Region Syd, samt dimittend fra KA Designledelse)
 • Jakob Frederiksen
  (Direktør, Fiberby)
 • Helene Bak Hansen
  (Designmanager & Forretningsudvikler, BRANDSTORM)
 • Anne Flemmert Jensen
  (Insight Director, Insight Future Lab, LEGO)
 • Jakob Nørregaard
  (Front End Lead, Velux)
 • Ulla Johanne Johansson
 • Allan Kruse
  (Head of Branding and Concepts, Johannes Torpe studios)
 • Rasmus Markholt
  (Selvstrændig)
 • Christian Holmsted Olesen
  (Udstillings- og samlingschef, Designmuseum Danmark)
 • Christina Rauh Oxbøll
  (Inspektør, Clay – Keramikmuseum Danmark)
 • Henrik Lübker
  (Direktør - Design Denmark)

Faggruppen for Designstudier, campus Kolding, SDU
Kolding d. 11/4-2013, revideret 8/5-2017, revideret 26/3-2021

Ovenstående kommissorium er godkendt af:
Prodekanen - d. 12. juni 2023

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 15.06.2023