Skip to main content
DA / EN

Innovationspris

Innovationsprisen tildeles en ansat på SDU, der på helt ny og innovativ måde har bragt SDU's viden inden for uddannelse eller forskning i spil, og som har skabt værdi for og med samfundet.

I indstillingen af kandidater kan der lægges vægt på et eller flere af følgende kriterier:

  • For forskningsresultater, der aktivt er omsat til forskningsbaserede løsninger eller teknologier, og bragt i anvendelse i et samarbejde med erhvervsliv eller offentlige myndigheder.
  • For fremme af den entreprenante og innovative tankegang hos undervisere, ph.d. studerende og studerende og således har været en excellent ambassadør for entreprenørskab og innovation.
  • For samarbejde med virksomheder eller offentlige myndigheder, som har skabt nye muligheder for forsknings-, udviklings- eller erhvervssamarbejde.
  • For virksomhedsskabelse, hvis produkter eller services er originale og omsættelige, og som har skabt eller har potentiale for at skabe samfundsmæssig effekt.

 

Tidligere modtagere af prisen

2023:
Forskningsgruppen omkring Narrativ Medicin

2022:
Adjunkt Muhammed Tahir Ashraf, specialkonsulent Lars yde og professor Henrik Wenzel, Institut for Grøn Teknologi

2021:
Eva Knutz og Thomas Markussen, Institut for Design og Kommunikation

2020:
Thiusius Rajeeth Savarimuthu, professor, Det Tekniske Fakultet

2019:
Morten Østergaard Andersen, lektor, Det Tekniske Fakultet

2018:
Grith Lykke Sørensen, professor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2017: 
Fabrizio Montesi, lektor, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 08.02.2024