Skip to main content
DA / EN

Tidligere vindere af Forskerprisen

2009:
Olav Hammer, professor, ph.d., Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Jørgen T. Lauridsen, professor, ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning – sundhedsøkonomi
Sergey I. Bozhevolnyi, professor, dr.scient., Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik

2008: 
Christine Joy McKenzie, professor, ph.d., Institut for Fysik og Kemi
Tina Kold Jensen, professor, ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning - miljømedicin

2007:  
Christian Benne, lektor, ph.d., Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Mette Præst Knudsen, professor, ph.d., Institut for Marketing og Management
John Hallam, Professor, ph.d., Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

2006:
Lis Puggaard, lektor, centerleder, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES)
Bo Thamdrup, lektor, ph.d., Biologisk Institut

2005:
Hans Frimor, professor, cand.merc., ph.d., Institut for Regnskab og Finansiering
Lars Qvortrup, direktør, professor, mag.art., Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Center for Medievidenskab, Knowledge Lab

2004:
Kirsten Ohm Kyvik, lektor, cand.med., Ph.d., Det Danske Tvillingregister, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Kenn Gerdes, professor, lic.techn., Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

2003:
Harry Haue, lektor, dr.phil., Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Peter Kurrild-Klitgaard, lektor, cand.phil., Institut for Statskundskab

2002:
Bernard Jeune, lektor, cand.med., Institut for Sundhedstjenesteforskning
Paolo Sibani, lektor, dr.scient., Fysisk Institut

2001:
Dorte Gyrd-Hansen, lektor, cand.oecon., ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning
Maria Teresa Cadierno-López, Lektor, ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation

2000:
Peter Mose Larsen, centerleder, lektor, cand.scient., Center for ProteomAnalyse
Stephen John Fey, Lektor , ph.d., Center for ProteomAnalyse

1999:  
Nis Jul Clausen, professor, lic.jur., LL.M., Institut for Virksomhedsledelse
David Edwin Nye, professor, ph.d., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Center for Amerikanske Studier

1998:
Marianne Børch, lektor, dr.phil., Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Center for Engelsk
Jesper Hallas, 1. reservelæge, dr.med., Odense Universitetshospital, Afdeling C

1997: 
Poul Bjerregaard, Professor, lic.scient., Biologisk Institut
Steffen Jørgensen, Professor, dr.merc., Institut for Virksomhedsledelse

1996:
Bente Rosu Finsen, lektor, dr.med., Institut for Medicinsk Biologi, Afdeling for Anatomi og Cytologi
Per Henning Hansen, lektorvikar, dr.phil., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Center for Historie

1995:  
Ole B. Olesen, lektor, lic.oecon., Institut for Virksomhedsledelse
Henrik Pedersen, lektor, D.Phil., Institut for Matematik og Datalogi

1994:  
Jens Møller Rasmussen, reservelæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital
Jacob Isager, docent, dr.phil., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Center for Græsk-Romerske Studier

1993:  
Karsten Kristiansen, lektor, cand.scient., Institut for Molekylær Biologi
Poul Erik Mouritzen, docent, dr.scient.pol., Institut for Erhvervsret og Politologi

1992:
Hans Dieperink, klinisk lektor, dr.med., Klinisk Institut
Erich Klawonn, lektor, dr.phil., Filosofisk Institut

1991:  
Erik Beukel, lektor, dr.scient.pol., Institut for Erhvervsret og Politologi
Frank Bo Jensen, adjunkt, dr.scient., Biologisk Institut

1990:  
Svend Erik Larsen, docent, dr.phil., Institut for Litteraturvidenskab
Else Tønnesen, ekstern klinisk lektor, dr.med., Klinisk Institut, Fagområdet for Anæstesiologi

1989:  
Jens Peter Jacobsen, lektor, lic.scient., Kemisk Institut
Tage Koed Madsen, lektor, lic.oecon., Institut for Afsætningsøkonomi

1988:
Jens Rokkedal Nielsen, 1. reservelæge, cand.med., Institut for Klinisk Fysiologi
Jørgen Thomsen, arkivar, cand.phil., Stadsarkivet

1987:  
Bent Jørgensen, lektor, cand.scient., Matematisk Institut
Bjarne G. Sørensen, lektor, lic.oecon., Institut for Virksomhedsledelse

1986:  
Flemming G. Andersen, forskningsstipendiat, dr.phil., Laboratorium for Folkesproglig Middelalderlitteratur
Anders Green, lektor, dr.med., Arvepatologisk Institut

1985:
Hans Christian Johansen, professor, dr.oecon., Historisk Institut
Sven Mosbæk Tougaard, lektor, lic.scient., Fysisk Institut

1984: 
Jørgen Hass, lektor, mag.art., Filosofisk Institut
Mogens Møller, klinisk lektor, dr.med., Institut for Intern Medicin

1983:  
Jesper Lützen, seniorstipendiat, cand.scient., Matematisk Institut
Børge Obel, lektor, dr.oecon., Institut for Virksomhedsledelse

1982: 
Niels Vilstrup Holm, forskningsstipendiat, cand.med., Arvepatologisk Institut
Andreas Haarder, professor, dr.phil., Engelsk Institut

1981:  
Johan de Mylius, lektor, cand.mag., Nordisk Institut
Jens Nørgaard Oddershede, lektor, dr.scient., Kemisk Institut
Per Thayssen, klinisk assistent, cand.med., Institut for Klinisk Fysiologi

1980:  
Jørgen Drud Hansen, lektor, cand.polit., Institut for Samfundsvidenskab
Jens Knudsen, lektor, lic.agro., Biokemisk Institut
Børge Teisner, lektor, cand.med., Institut for Medicinsk Mikrobiologi

1979:  
Kurt Nordström, lektor, techn.dr., Institut for Molekylær Biologi
Jaroslav Pavlik, lektor, dr.phil., Slavisk Institut

1978:  
Klaus Jørgensen, ekstern lektor, lic.phil.,  Institut for Historie og Samfundsvidenskab
Jørn Märcher Hvam, lektor, lic.techn., Fysisk Institut

1977: 
Lee A. Miller, lektor, ph.d.,Biologisk Institut
Ove A. Nedergaard, lektor, ph.d.,Farmakologisk Institut

1976:
Sven Arvid Birkeland, 1. reservelæge, cand.med., Institut for Intern Medicin
Professor, dr.phil. Morten Nøjgaard, Romansk Institut

1975:  
Esther Hage, 1. reservelæge, cand.med., Patologisk Institut
Carl Th. Pedersen, lektor, cand.mag., Kemisk Institut

1974:  
Erik Lund, seniorstipendiat, cand.phil., Institut for Historie og Samfundsvidenskab
Andrzej Ormicki, lektor, civilingeniør, dr.techn., Matematisk Institut, Datalogisk Afdeling

1973:  
Jørn Henrik Petersen, lektor, lic.oecon., Institut for Historie og Samfundsvidenskab
Svend Arne Pedersen, kandidatstipendiat, cand.med., Kirurgisk Institut

1972:  
David Favrholdt, professor, dr.phil., Filosofisk Institut

Sidst opdateret: 29.11.2022