Skip to main content
DA / EN
Ugens tilbageblik

Et internationalt universitet

I dag kan SDU bryste sig af at have et af landets mest internationale forsknings- og studiemiljøer. Faktisk kommer knap 15% af alle studerende fra udlandet, mens tallet for forskernes vedkommende er ca. 20%.

Indisk stjerneforsker uden turban

Allerede fra universitetets begyndelse stod internationalisering højt på dagsordenen. Deling af viden på tværs af landegrænser var også dengang uomgængelig i etableringen af et bæredygtigt forskningsmiljø. Udlandsophold af kortere eller længere varighed indgik derfor fra dag 1 som en naturlig del af forskernes arbejde.

Da Odense Universitet i 1969 fik sin første internationale stjerneforsker, den indiskfødte professor Nirmal Chakravarty. tiltrak det stor opmærksomhed i de lokale medier. I Morgenposten kunne man bl.a. læse, at den ny farmakologiprofessor skam kunne tale svensk og forstå dansk, og at han ikke agtede at iføre sig turban på job.

Internationaliseringsfokus i 80’erne

Først i midten af 1980erne blev internationalisering en egentlig forsknings- og uddannelsespolitisk målsætning. Herfra kom der øget fokus på dels at sikre, at universitetets forskere og studerende kom ud i verden, dels at kunne tiltrække udenlandske forskere på kortere eller længere kontrakter.

Internationaliseringen blev hjulpet godt på vej af etableringen af en række fælleseuropæiske samarbejdsprogrammer som ERASMUS og NORDPLUS. Sådanne programmer formaliserede udvekslingsophold for både forskere og studerende.

Danskernes store vinforbrug overraskede

Odense Universitet gik hurtigt ind i det fælleseuropæiske samarbejde. I 1989 startede man eksempelvis Scandinavian Area Studies som tilbød udenlandske kurser i skandinavisk kultur, sprog og samfundsforhold. I 1992 præsenterede universitetets blad ’Nyt’ nogle af kursisterne: En gruppe franske studerende, som havde gennemført et studie af danskernes alkoholvaner. Med et - for nogle - overraskende resultatet til følge:  ’vi ventede slet ikke et så stort vinforbrug i Danmark!’, fortalte studerende Serverine Rey.

Sidenhed er internationaliseringen kun gået i én retning: I 1995 bød man under megen pomp og pragt velkommen til 65 nye udenlandske studerende. I dag, 20 år senere, har mere end 4500 udenlandske studerende deres daglige gang på SDU! Og bevæger man sig rundt på SDU’s campusser, møder man ansatte og studerende fra mere end 120 forskellige nationer. Ganske godt gået af et universitet, der startede med knap 200 danske studerende i ydmyge rammer på Niels Bohrs Alle.

Redaktionen afsluttet: 06.06.2016