Skip to main content
DA / EN
Ugens tilbageblik - uge 8

Da doktor Trommer omskrev Danmarkshistorien

800 tilhørere så på, da en berømt modstandsmand indtog talerstolen og sammenlignede historikeren Aage Trommers arbejde med en gammel gaslygte

Den 29. oktober 1971 er lidt af en mærkedag i SDU’s historie.

Her forsvarede historiker og senere universitetsrektor Aage Trommer nemlig sin doktordisputats om dansk jernbanesabotage under den 2. Verdenskrig.

En disputats så kontroversiel, at den afstedkom tumultagtige tilstande under selve forsvarshandlingen og førte til en omskrivning af Danmarkshistorien.

Drama i festsalen
Allerede inden forsvaret skulle finde sted, havde disputatsen vakt stor interesse, fordi den forholdt sig endog meget kritisk til jernbanesabotagens militære betydning. Mange fandt, at Trommer i sin afhandling pillede ved den nationale stolthed og selvforståelse.

Der var derfor lagt op til det helt store drama, da det videnskabelige arbejde skulle forsvares for øjnene af mere end 800 mennesker i en stuvende fyldt festsal på det daværende Odense Teknikum.

Begivenheden blev dækket intenst af både de lokale og nationale medier. Jyllandsposten beskrev eksempelvis forløbet som en regulær ’krigshandling’ og ’likvidation’.

Et disputatsforsvar med gang i dén!
Blandt publikum var, foruden de officielle opponenter, en masse nysgerrige borgere herunder flere forhenværende modstandsfolk, som var mødt op for at give deres besyv med.

I salen befandt sig også nuværende professor emeritus i romanske sprog og litteratur Morten Nøjgaard. Han husker tilbage på dagen med stor fornøjelse:

- Der var godt gang i den! Modstandsfolkene var virkeligt forargede over Trommers påvisning af, at jernbanesabotagen havde ringe virkning på krigsindsatsen. Der blev råbt højt, husker Nøjgaard.
Skrivebordsgeneral med gaslygter
Især vakte det jubel, da den fhv. modstandsmand Jens Tolstrup indtog talerstolen med ordene: ’ Nu skal De høre, min herre.. og så vil De nok indrømme mig, at det er noget sludder, De har skrevet’! ”

Og så fortsatte han ellers med at kalde Trommer ‘skrivebordsgeneral’ og affærdige hans arbejde med følgende svada: ’

De med Deres statistikker! Ved De ikke, at statistikker har det som gamle gaslygter: De giver dårlig oplysning, men de er gode at støtte sig til’.

Doktor Trommer
Det hele endte forventeligt med, at Trommer fik sin doktorgrad, og her 45 år senere er hans udlægning af historien bredt anerkendt.

En modig og kontroversiel udlægning, som snarere end at nedvurdere modstandskampen har bidraget til at nuancere Danmarkshistorien.

Aage Trommer blev et par år senere – i 1974 – valgt som rektor på universitetet. En post, han havde frem til 1983. Herefter var han leder af Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, indtil han gik på pension i 2000.

SDU50Jyllands Postens omtale fra 30/10 1971

Redaktionen afsluttet: 22.02.2016