Skip to main content
DA / EN

september

Danmarks første universitetsfusion

Det er i denne måned ti år siden, at oprettelsen af et nyt syddansk universitet blev en realitet.

Efter næsten halvandet års forhandlinger kunne rektorerne for Sydjysk UniversitetscenterHandelshøjskole Syd-Ingeniørhøjskole Syd og Odense Universitet den 14. september 1998 meddele videnskabsminister Jan Trøjborg, at de styrende organer ved de tre uddannelsesinsti-tutioner alle havde tilsluttet sig vilkårene for en fusion. Institutionerne havde valgt at opgive selvstændigheden for i stedet at oprette et nyt stort universitet i den syddanske region.

Tilsagn om bevillinger fra de syd- og sønderjyske amter og kommuner samt Folketingets Fi-nansudvalg på hhv. 20 mio. kr. og 40 mio. kr. årligt – foreløbig indtil 2001 – dannede det økonomiske fundament for de nye aktiviteter som følge af fusionen.

Optagelse af studerende på det nye universitet skulle ske allerede pr. 1. september 1999, hvor man forventede oprettet mere end 250 nye studiepladser.

Videnskabsministeren underskrev den 18. september 1998 statutten for det nye universitet, og dermed var fusionen en realitet.

Konsistorium for det nye universitet skulle på sit første møde den 22. oktober 1998 vedtage universitetets navn. Efter en lang og lukket behandling af punktet kunne alle medlemmer til-slutte sig navnet Syddansk Universitet.
Redaktionen afsluttet: 02.09.2008