Skip to main content
DA / EN

december

Universitetet lukket – overdraget til militære formål

Da de studerende og ansatte mødte på Odense Universitet om morgenen tirsdag den 2. december 1980, var der ophængt store plakater med teksten ”Universitetet er lukket – overdraget til militære formål”. På plakaten var også trykt et brev med nærmere orientering om ”undtagelsestilstanden” på universitetet. Brevet, som skulle foregive at være fra universitetets rektor, var underskrevet ”Rektor Åge Trommer, Oberstløjtnant af reserven”.

De studerende aktionerede imod regeringens nedskæringer, og Studenterrådet ved Odense Universitet havde dagen efter, onsdag den 3. december, sammen med Fælles-Elevrådet i Odense og De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg arrangeret ”Ungdommens aktionsdag”, hvor skoleelever, gymnasieelever, EFG-lærlinge, kursister, studerende, arbejdsløse m.fl. gik i protestdemonstration fra Munke Mose til Flakhaven.

Undervisningsministeriet havde i februar 1980 meddelt, at universitetet – som alle andre statsinstitutioner – skulle nedskæres med 1,4%, og at nedskæringen skulle videreføres i de følgende finansår. Det politiske forlig af 8. maj 1980 medførte en total nedskæring på 100 mio. kr. Ministeriet meddelte endvidere i juni måned, at der trods forhøjelse af momsen og energiafgifterne ikke ville ske forhøjelse af bevillingerne.

Odense Universitet havde på det tidspunkt egen oliefyret varmecentral, og de stærkt stigende oliepriser medførte en meget stor ekstraudgift for universitetet. Der blev dog senere givet en særbevilling til universitetet med henvisning til, at universitetsbygningerne husede andre institutioner. En opgørelse fra januar 1981 viste, at de samlede nedskæringer for universitetet beløb sig til knap 10 mio. kr. Budgetreformens iværksættelse fra 1980 og nedskæringerne bevirkede tilsammen den største økonomiske rystelse af universitetet siden dets start i 1966. Universitetet lukket – overdraget til militære formål. Hvorfor?


Redaktionen afsluttet: 19.12.2008