Skip to main content
DA / EN

Direktionen

SDU's direktion er ansvarlig for at udmønte universitetets strategi og mål.

SDU's direktion består af rektor, prorektor, universitetsdirektør og dekanerne fra alle universitetets fem fakulteter. Rektor er ordførende.

Direktionen skal udmønte og eksekvere universitetets strategi og mål efter rektors nærmere bestemmelse og inden for de retningslinjer, der er fastlagt af bestyrelsen.