Skip to main content
DA / EN

Dagsorden 18. december 2014

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

 

torsdag den 18. december 2014 kl. 9.00 på

Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

 

 

 

Dagsorden:

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

   

 2. Godkendelse af budget for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018
  Indstilling
  Vicedirektør Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltager

   

 3. Forelæggelse af tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2014
  Indstilling
  Vicedirektør Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager

   

 4. Status på SDU’s udviklingskontrakt 2015-17
  Orientering

   

 5. Institutionsakkreditering
  Orientering

   

 6. Dimensionering
  Indstilling

   

 7. Status på Byggesager

  7.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger
          Orientering

   

 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

   

 9. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

   

 10. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.07.2024