Skip to main content
DA / EN

Bevilling

Novo Nordisk Fonden bevilger PET/MR-scanner til SDU

Forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU har modtaget en bevilling på 17 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, så de kan anskaffe sig en ny simultan præklinisk PET/MR-scanner, når de er flyttet ind i de nye fakultetsbygninger, som forbinder SDU med Odense Universitetshospital.

PET/MR-scanneren skal bruges til scanning af en række biologiske processer hos levende dyr. Disse kan bruges i forskningen, da kombinationen af PET og MR-scanning af dyrs hjerner, deres blodgennemstrømning osv. kan oversættes til mennesker og bruges i stigende grad til at træffe informerede valg i lægemiddeludvikling, behandling af tumorer og en lang række andre behandlingsområder.

Scanneren placeres på den nye og state-of-the-art prækliniske billeddiagnostiske kernefacilitet på Syddansk Universitet (SDU) i biomedicinsk laboratorium, der rummer SDU’s dyrestald i Odense, og den er anskaffet i tæt samarbejde med Nuklearmedicinsk Afdeling (PET) og Radiologisk Afdeling (MR) på Odense Universitetshospital (OUH), hvilket sikrer et højt videnskabeligt niveau og faciliteter for forsøg, der ikke hidtil har været mulige.
Mød lektoren

Det er lektor Mikael Palner fra Klinisk Institut på SDU, der har stået i spidsen for ansøgningen, som skal bruges i forskningsøjemed til en større forståelse af den menneskelige hjerne.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 13.10.2023