Skip to main content
DA / EN
Støj

Forskere finder sammenhæng mellem trafikstøj og tinnitus

SDU-forskere har fundet en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at få tinnitus. De peger på at årsagen muligvis kan findes i en ond cirkel bestående af stressreaktioner og forstyrret søvn.

Af Marianne Lie Becker, , 03-02-2023

Bor du i nærheden af en trafikeret vej, kan det øge dit stressniveau og måske gå ud over nattesøvnen. Når vi sover dårligt og oplever stress, er det med til at øge risikoen for at udvikle tinnitus. 

I et nyt studie med data fra 3,5 millioner danskere har forskere fra Klinisk Institut og Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet fundet, at jo mere trafikstøj, danske borgere udsættes for i hjemmet, jo større risiko har de for at udvikle tinnitus.  

Tinnitus viser sig tydeligst ved generende hyletoner i ørerne, hos mange meget generende. 

Risikoen stiger med støjniveauet 

Det er første gang forskere finder en sammenhæng mellem trafikstøj i boligområder og hørerelaterede lidelser. 

- I vores data har vi fundet mere end 40.000 tilfælde af tinnitus og kan se, at for hver ti decibel mere støj i hjemmet stiger antallet af risikoen for tinnitus med seks procent, fortæller Manuella Lech Cantuaria, ph.d. og adjunkt ved Mærsk McKinney-Møller Instituttet på SDU, hvor hun også er  tilknyttet Klinisk Institut.. 

Manuella Lech Cantuaria og forskerkollegaen Jesper Hvass Schmidt, klinisk lektor ved Klinisk Institut og overlæge ved Odense Universitetshospital (OUH) er bekymrede over de mange helbredsproblemer, som trafikstøj ser ud til at føre med sig. 

 Det er alarmerende, at støjen ser ud til at øge risikoen for blandt andet tinnitus, hjertekarsygdomme og demenssygdomm

Jesper Hvass Schmidt , klinisk lektor og overlæge

Fakta om støj:

 • I Danmark er den vejledende grænseværdi for trafikstøj 58 decibel, og det vurderes at omkring 1.4 millioner danskere er udsat for vejstøj der overstiger denne grænseværdi. 
 • Du kan se støjniveau for din bopæl her: dingeo.dk  
 • Det er en myte, at det at udskifte benzin- eller dieselbiler til elbiler er lig med mindre støj i folks hjem . Den generende støj kommer nemlig fra kontakten mellem dæk og vej. 
 • I Tyskland har man flere steder ændret fartgrænserne, så man skal køre langsommere om natten, netop for at genere nattesøvnen hos beboere nær veje mindst muligt.  
 • En anden måde at reducere trafikstøj på er ved at opsætte støjskærme langs vejen eller ændre vejbelægningen til en, der dæmper dækstøjen 
 I 2021 fandt de en sammenhæng mellem trafikstøj og demenssygdomme.

- Der er behov for mere fokus på trafikstøjens betydning for helbredet. Det er alarmerende, at støjen ser ud til at øge risikoen for blandt andet tinnitus, hjertekarsygdomme og demenssygdomme, siger Jesper Hvass Schmidt. 

Toppen af isbjerget 

Det er på høreklinikker, som den på OUH, hvor Jesper Hvass Schmidt har sin daglige gang, patienter kan få diagnosen tinnitus. Men her kommer kun de værste tilfælde, som er blevet henvist fra egen læge eller øre-næse-halslæge. Det høje antal rapporterede tilfælde af tinnitus er altså sandsynligvis kun toppen af isbjerget, mener han. 

- Generelt oplever omkring ti procent af befolkningen tinnitus af og til. Det kædes sammen med dårlig søvn, som blandt andet kan skyldes trafikstøj, og her har vi så den onde cirkel.  

Der er behov for flere studier for at bekræfte, at trafikstøj er årsag til tinnitus og hvorfor.

- Men vi ved, at trafikstøj kan gøre os stressede og påvirke vores søvn. Og at tinnitus kan forværres, når vi lever under stressende forhold og ikke sover godt, fortæller Jesper Hvass Schmidt. 

Der er brug for, at trafikstøj bliver betragtet som en helbredsrisiko, der skal tages i betragtning i forhold til byplanlægning og politiske beslutninger

Manuella Lech Cantuaria, ph.d. og adjunkt


Forskerne mener, at netop støj om natten kan være endnu værre for helbredet.  

- Den går ud over vores søvn, som er så vigtig for både vores fysiske og mentale helbred. Derfor er det værd at overveje, om du kan gøre noget for at forbedre din søvn, hvis du bor ud til en trafikeret vej, siger Manuella Lech Cantuaria. 

Hvad man kan gøre  

I studiet er sammenhængen fundet med støj målt på den mest stille side ag af boligerne, altså den side, der vender væk fra vejen. Her vil de fleste nemlig placere deres soveværelse, hvis det er muligt og forskerne mener derfor, at målinger her er den bedste indikator for støjniveauet under søvn. 

- Der findes forskellige ting, man selv kan gøre for at mindske støj i hjemmet, for eksempel at sove i et rum, der ikke vender ud mod vejen eller ved at installere støjreducerende vinduer. Men det er ikke alle, der har de muligheder. 

- Der er altså brug for, at trafikstøj bliver betragtet som en helbredsrisiko, der skal tages i betragtning i forhold til byplanlægning og politiske beslutninger, siger Manuella Lech Cantuaria. 
 

Fakta om tinnitus:

 • Tinnitus er en subjektiv oplevelse af lyd, der ikke kommer fra en ekstern kilde.
 • Det kan beskrives som en ringen, summen, brummen eller anden form for lyd i ørerne eller i hovedet.
 • Tinnitus kan være et symptom på en underliggende sygdom eller skade, men kan også være idiopatisk, hvilket betyder, at årsagen ikke er kendt.
 • Meget ofte opstår tinnitus, når der er et høretab.
 • Tinnitus kan have en negativ indvirkning på livskvaliteten, da det kan forårsage søvnproblemer, koncentrationsbesvær og depression.
 • Der findes flere muligheder for at reducere symptomer på tinnitus, herunder psykologisk behandling og høreapparater. 

Om projektet

Studiet er udført i samarbejde mellem forskere fra Klinisk Institut og Mærsk McKinney-Møller Instituttet på Syddansk Universitet samt Roskilde Universitet.

De centrale forfattere på artiklen er Manuella Lech Cantuaria og Ellen Raben Pedersen (MMMI), Jesper Hvass Schmidt (KI) og Mette Sørensen (Roskilde Universitet).

 

Læs den videnskabelige artikel i Environmental Health Perspectives her.
Mød forskeren

Manuella Lech Cantuaria er ph.d. og adjunkt ved Mærsk McKinney-Møller Instituttet på SDU, hvor hun også er tilknyttet Klinisk Institut.

KONTAKT

Mød forskeren

Jesper Hvass Schmidt er klinisk lektor ved Klinisk Institut og overlæge ved Odense Universitetshospital.

KONTAKT

Mød forskeren

Ellen Raben Pedersen er lektor ved Mærsk McKinney-Møller Instituttet.

KONTAKT

Mød forskeren

Mette Sørensen er professor ved Roskilde Universitet og seniorforsker ved Kræftens bekæmpelse.

KONTAKT

Redaktionen afsluttet: 03.02.2023