Skip to main content

Endocrine Economies: The Cultural Politics of Sex Hormones

Bevillingshaver: Charlotte Kroløkke og Karen Hvidtfeldt
Periode: 2021-2026

Webside: Endocrine Economies

Danske børn kommer stadig tidligere i puberteten, og kønshormoner spiller en rolle både i forhold til årsag og mulige behandlinger af dette urovækkende fænomen. I den offentlige debat diskuteres fordele og ulemper ved p-piller, og hvorfor pillen til mænd aldrig er kommet på markedet. Grænser og muligheder for behandling af transkønnethed er i forandring, og danske sportsforeninger må forholde sig til kønshormoner, når de tager stilling til nye internationale retningslinjer for, hvordan køn skal defineres.

Endocrine Economies er et kulturvidenskabeligt projekt, der følger og analyserer kønshormoner som agenter i forhold til aktuelle problemstillinger, hvor bekymringer, forhåbninger og forventninger brydes, samtidig med, at nye regler bliver formuleret. Projektet har til formål at bidrage til interdisciplinære forståelser af, hvordan vores forestillinger om kønshormoner ser ud og i samspil med politisk regulering, marked og medier forandrer vores forståelser af køn, alder, sundhed og seksualitet.

Læs mere om projektet her.

English summary

Danish children reach puberty at a still earlier age, and sex hormones come to play a role as a possible cause as well as a treatment. In the public debates, pros and cons of the birth control pill continue to be discussed while the birth control pill for men has never fully materialized. Borders and opportunities for transgenderism are changing, and sex hormones play a role when Danish sports associations decide on new international guidelines for how to sex-segregate sports.

Endocrine Economies is a cultural analytical research project that follows and analyzes sex hormones as agents in relation to current issues where concerns, aspirations and expectations become disrupted, while new rules are being formulated. The project aims to contribute to the humanistic study of sex hormones along with interdisciplinary dialogue of what our notions of sex hormones look like. This includes political regulations, market economies and mediated expressions including how these change our understandings of gender, age, health, and sexuality.