Skip to main content

Samklang Højskolesangbogens sociale fællesskaber

Bevillingshaver: Anne Klara Bom
Periode: 2021-2023

Samklang - Højskolesangbogens sociale fællesskaber

Forskningsprojektet Samklang undersøger, hvordan Højskolesangbogen historisk og aktuelt tildeles betydninger og funktioner som kulturarvsfænomen i krydsfelter mellem policy og praksis. Med kritiske kulturarvsstudier som ramme og forskellige kulturteoretiske, -analytiske og -metodiske tilgange, indsamler projektet eksempler på, hvordan Højskolesangbogen rammesættes kulturhistorisk, -politisk og i praksis. De empiriske nedslag omfatter bl.a. udvalgte sange, politiske udspil, mediedebatter og undervisningspraksisser

Projektet er støttet af henholdsvis Statens Kunstfond (DK) og Kulturrådet (N) under en fælles forskningspulje vedrørende ”Kunst og sociale fællesskaber”.

Projektet udføres af Anne Klara Bom og Torsten Bøgh Thomsen.