Skip to main content

Mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturformidling (KULT)

Bevillingshaver: Anne Scott Sørensen
Periode: 2018

”Mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturmidling” (KULT). Støttet af Veluxfonden) 2014-2018 under programmet for Humanvidenskabelig forskning. Projektnummer 33281 (5 mill.).

 

Forskere: Professor Anne Scott Sørensen (projektleder), post. doc. Hjørdis Brandrup Kortbek, post. doc. Mette Thobo-Carlsen og post. doc. Charlotte Præstegaard Schwartz.

 

Publikationer fra projektet fremgår af projektdeltagernes personprofiler og PURE-registreringer. Heriblandt:

Anne Scott Sørensen og Hjørdis Brandrup Kortbek: Deltagelse som kunst- og kulturformidling. Samfundslitteratur. Udgivelsesdato 8. oktober, 2018.