Skip to main content

Klare profiler i studieretningerne

Bevillingshaver: Tina Høegh
Afsluttet:

23 gymnasiale uddannelser, skoler med studieretningsvalg (stx, hhx og htx) har gennemført udviklingsprojekter i Klare profiler i studieretningerne, fase 1 2012-14 og Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil, fase 2 2013-15. Skoleprojekterne har haft fokus på at give de enkelte studieretninger særegen faglig substans og tydelig profil på gymnasierne. Institut for Kulturvidenskaber har gennemført analyse og formidling af erfaringerne fra projekterne. Gennem projektperioden har denne følgeforskning støttet skolerne med netværksfacilitering for kvalificering og videreudvikling i et FAN-projekt (Formidling, Analyse og Netværksprojekt), mens evalueringen af projektet og diskussion og formidling af erfaringerne fra indsatser og virkninger på skolerne formidles i tidsskriftet Gymnasiepædagogik nummer 97 og 101 i 2014 og 2015 i fælles udgivelser af artikler fra skolerne og følgeforskningsarbejdet.

Begge faser blev forskningsmæssigt understøttet af FAN-enheden på Institut for Kulturvidenskaber, mens administration og varetagelse af hjemmesiden for fase 2 foregik på én af de deltagende netværksskoler, Risskov Gymnasium. Se her.

Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil, fase 2, 2013-15 blev for nogle af skoleprojekterne en fortsættelse og yderligere konkretisering af deres forsøg og mulighed for at konsolidere projektet på skolen eller ligefrem at implementere forsøget ud på hele skolen. Andre projekter var nytilkomne og helt nye forsøg blev udført og bredte yderligere måder ud hvorpå man som skole, team og lærere kan samarbejde på tværs af fag med eleverne og på tværs af årgangene i en studieretning og styrke synlighed og identitet på studieretningen for såvel lærere som elever.

Læs mere om følgeforskningsprojektet fase 1 2012-14 her: 

Projektbeskrivelsen

Projektets tidsplan

Finansiering

Afslutningskonference, fase 1(januar 2014)

Følgeforskningens evalueringsrapport (juli 2014)

Tidsskriftet Gymnasiepædagogik nr. 97, Antologi, Profilering og faglige samspil 

Læs mere om følgeforskningsprojektet fase 2 2013-15 her:

Se videre for projektet for fase 2, Risskov Gymnasium.

Se følgeforskningsrapporten her

Tidsskriftet Gymnasiepædagogik nr. 101, Antologi, Samspilsdidaktik og fagligt samarbejde i praksis

 

Se hele hjemmesiden for arbejdet i fase to, om fx foredrag, netværksmøder og afslutningskonferencen i januar 2015 her

 

Projektleder for netværksprojektet:
Lektor Tina Høegh, e-mail thoegh@sdu.dk

Projektets følgegruppe:
Lektor Peter Henrik Raae og Professor Ellen Krogh