Skip to main content
DA / EN
Health Europe > News > Ageing research and the Velux Fonden

VELUX FONDEN og aldringsforskning

I en artikel til Health Europe beskriver Ane Hendriksen, Velux Fondens administrative direktør, fondens støtte til projekter indenfor aldringsforskning, der kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for ældre.

I år 2050 vil antallet af mennesker over 60 være blevet mere end fordoblet fra 962 mio. til noget der nærmer sig 2.1 mia. Sammen med det fortsatte fald i fødselsraten vil en aldrende befolkning kunne forandre samfund over hele kloden og derfor er der hårdt brug for, at politikere, sundhedsprofessionelle og arbejdsgivere sammen finder løsninger her og nu.  

På denne baggrund har VELUX FONDEN påtaget sig den opgave at støtte aldringsforskningen i form af innovative, tværfaglige projekter, der vil kunne resultere i en øget livskvaliteten for ældre mennesker samt være med til at præge den hjælp og støtte, de modtager.

Den danske fond har i 2017 afsat 20 mio. kr. til forskning, der skal undersøge medicinforbrug og rehabilitering blandt ældre og tiltag, der kan forbedre behandlingen og overlevelsen for ældre med cancer, samt projekter indenfor gerontologi og de humanistiske fag.

Nyt fra Health Europe

I marts 2018 beskriver fondens administrative direktør, Ane Hendriksen, VELUX FONDENs rolle i forbindelse med skabelsen af et stærkt dansk miljø for aldringsforskning og dens bidrag til at opnå en bedre forståelse af udviklingen på verdensplan.

Links

Redaktionen afsluttet: 26.03.2018