Skip to main content
DA / EN

Tre unge forskere etablerer deres egne forskningsgrupper med Villum Young Investigator bevilling

De modtager hver mellem 9 og 10 millioner kroner til etablering af nye forskningsgrupper over de kommende 5 år. To af forskerne er fra Biologisk Institut og én er fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.

Af Majken Brahe Ellegaard Christensen, , 23-01-2019

 De succesfulde ansøgere er lektor Lasse Jakobsen og postdoc Beate Kraft fra Biologisk Institut og adjunkt Kedar Natarajan fra Institut for Biokemi og Molekylærbiologi. De modtager hver mellem 9 og 10 millioner kroner til etablering af nye forskningsgrupper.

Villum Young Investigator-programmets støtte til unge ambitiøse forskertalenter er et af Villum Fondens virkemidler på det tekniske og naturvidenskabelige område med fokus på at trække dygtige forskere til danske universiteter. 21 forskere fra hele verden modtager Villum Young Investigator bevillinger i år, og tre af dem er fra Det Naturvidenskabelige Fakultetet på SDU.

Jakobsen vil undersøge, hvordan frit flyvende flagermus filtrer uvæsentlige oplysninger ved at kontrollere det udsendte ekkolokationskald og deres ekkos modtagelse. Filtrering af irrelevante oplysninger er vigtigt for ethvert sensorisk system, fordi det frigør hjernen til kun at behandle information, der er afgørende for en given opgave. Flagermus er ideelle dyr til at studere en sådan filtrering, fordi de sender deres sensoriske opfattelse direkte gennem deres ekkolokationskald. Hans bevilling er på DKK 9,2 millioner kroner, og projektet løber indtil juni 2024.

Kraft vil studere fysiologi, miljøfordeling og økologisk betydning af en ny iltproduktionsvej. Stort set alle kemiske reaktioner, som kan generere energi, udnyttes af mikrober for at opretholde deres vækst og overlevelse. Dette gør mikrober til de største kemikere på vores planet. Forskere er langt fra at have opdaget den næsten endeløse mikrobielle metaboliske mangfoldighed. Hendes projekt er motiveret af hendes nye opdagelse af en iltproducerende metabolisk vej, der ikke har brug for lys. Denne iltproduktionsvej udføres af en af de mest tilstedeværende og vigtige grupper af mikrober i miljøet. Krafts bevilling er på 10 millioner kroner, og projektet løber over de næste 5 år.

Natarajan vil afkode, hvordan cellecyklussen driver beslutninger om celleflyt under embryonisk udvikling, især på enkeltcellet niveau. ’Cellecyklussen’ er en grundlæggende proces i alle organismer, og dens misregulering kan føre til kræft og udviklingsforstyrrelser. Cellecyklussen driver udviklingen af en enkeltcelle i forskellige celletyper og genererer de 37 billioner celler i vores krop. Bevillingen er på 10 millioner kroner, og projektet løber i 5 år.

Marianne Holmer er institutleder ved Biologisk Institut og konstitueret dekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Hun udtaler:

”To af vores unge forskere i så forskellige emner som ekkolokalisering hos flagermus og marin mikrobiologi får her en unik mulighed for at forfølge deres ideer i de kommende 5 år. Det er fantastiske bevillinger, idet de unge forskere bliver understøttet i en længere periode og bevillingens størrelse giver mulighed for at opbygge egen forskningsgruppe. Begge forskere er stærkt tilknyttet til Biologisk Institut og Lasse Jakobsen er netop ansat som lektor i Lyd og Adfærdsgruppen. Beate Kraft har været postdoc i flere år i Nordcee, og bevillingerne har således stor betydning for forskningen i disse grupper, men rækker også ud til andre grupper og til Det Tekniske Fakultet. Angående bevillingen til Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, så er det dejligt at se, at en af vores D-IAS adjunkter har tiltrukket en Villum Young Investigator bevilling. Kedar Natarajan får her en unik mulighed for at opbygge sin forskning på BMB og på SDU.”

Redaktionen afsluttet: 23.01.2019