Skip to main content
DA / EN
eScience Center

SDU eScience Center bliver en del af HALRIC-konsortiet

EU Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) har godkendt en 3-årig projektbevilling (2023-2026) til Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium (HALRIC)

Dette konsortium med 20+ medlemmer fra Sverige, Danmark, Tyskland og Norge omfatter hospitaler, universiteter, forskningsinfrastrukturer, regioner samt life science-organisationer, der arbejder tæt sammen med industrien. Konsortiet ledes af Lunds universitet.

- Mulighederne for forskning og innovation ved brug af store faciliteter er for mange brugersamfund underudnyttet. Især for medicinsk forskning er det vigtigt at knytte ekspertise til mindre erfarne brugere for at fremme dette fællesskab. HALRIC-projektet er en glimrende mulighed for at engagere nye brugere, skabe kritisk masse og styrke samarbejdet ikke kun mellem universiteterne, men også med industrien, siger Erik Renström, prorektor for Lunds universitet (kilde: pressemeddelelse fra Lunds universitet).

Syddansk Universitet er en del af HALRIC-konsortiet, hvor SDU eScience Center skal bidrage til udviklingen af den såkaldte Hanseatic Science Cloud (HSC). Ambitionen med HSC er at være den muliggørende faktor, der giver brugere fra Life Sciences, sundhedsvæsenet og tech-sektoren en ensartet indgang til nem og sikker grænseoverskridende adgang til værktøjer til analyse af, adgang til og samarbejde på data.

- Som national udbyder af forskningsskytjenester via DeiC Interactive HPC/UCloud-tjenesten, der har mere end 6000 brugere, vil SDU eScience Center kunne bringe sin ekspertise om design, udvikling og drift i produktionsmiljø med tusindvis af brugere til HALRIC-projektet, siger Claudio Pica, professor ved SDU og direktør for SDU eScience Center.

- I de sidste to år har vi designet og implementeret en meget avanceret infrastruktur til sammenslutningen af computer- og datacentre. Denne teknologi bruges i dag i DeiC Integration Portal, som forbinder DeiC nationale HPC-tjenester. Vi vil bringe vores ekspertise og teknologi til HALRIC-projektet som en del af HSC til gavn for det større sundhedsvidenskabelige samfund i ÖKS-regionen, siger han.

I dag analyseres datasæt ofte enten ved de computerressourcer, der er samlokaliseret med infrastrukturen eller leveret hos den respektive brugers hjemmeinstitution. Med HSC kan innovationstempoet øges betydeligt ved at gøre computerressourcer og erhvervede datasæt tilgængelige uanset deres placering.

Projektets omfang

Projektets samlede budget er € 11,2 millioner, som er dækket af et tilskud på € 6,6 millioner fra EU Interreg ÖKS, og af medfinansiering fra alle konsortiets partnere.

Af andre danske deltagere i HALRIC-konsortiet kan nævnes Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Rigshospitalet samt to tilknyttede organisationer: Danish Life Science Cluster og Region Hovedstaden.

Ud over udviklingen af Hanseatic Science Cloud (HSC) vil projektet facilitere op til 75 pilotsamarbejder for virksomheder, hospitaler og universiteter med forskningsinfrastruktur. Projektet vil også udvikle prototypemodeller til håndtering af de usædvanligt store mængder data, der genereres af sådanne infrastrukturer. For det tredje vil konsortiet facilitere yderligere udvikling af de biovidenskabelige økosystemer i ÖKS-regionen gennem virtuelle mødesteder og et internationalt strategisk forum.

Redaktionen afsluttet: 13.04.2023