Skip to main content
DA / EN

SDU med i projekt om skoleledelse

Med henblik på udvikling af professionelle ledelsesfællesskaber på folkeskolerne i Odense har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bevilget 7 mio. kr. til et projekt, der skal styrke samtlige skoleledelser på Odenses 36 folkeskoler i arbejdet med at løfte folkeskolereformens nye krav til lederrollen. Projektet er et samarbejde mellem Odense Skolelederforening, Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune og Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet.

Projektet fokuserer på, hvordan skolelederne bedst omsætter den viden, de har om ledelse, til konkrete handlinger, der støtter lærerne i deres arbejde med elevernes læring og trivsel på skolerne.

- En af kvaliteterne ved projektet er, at det tager udgangspunkt i de udfordringer, de enkelte skoler oplever, og at alle ledelsesniveauer bliver inddraget, både på den enkelte skole og på tværs af skoler. Vi vil derigennem medvirke til at skabe faglige og sociale læringsmiljøer med høj kvalitet for alle børn, siger Dorte Andreas, formand for Odense Skolelederforening, Dorte Andreas, Tingkærskolen.

Projektet følges af en gruppe uddannelsesforskere fra Institut for Kulturvidenskaber, SDU.  Følgeforskningsprojektet, der ledes af lektor, ph.d. Peter Henrik Raae, skal blandt andet stå for evalueringen og videnspredningen fra projektet.

- Hensigten med følgeforskningsprojektet er at give en række eksemplariske beskrivelser af, hvordan lederes læreprocesser kan forme sig i en konkret dansk kontekst. Den internationale forskningslitteratur om forholdet mellem ledelse og læring baserer sig overvejende på metastudier i meget forskellige nationale kontekster. Styrken i dette projekt er, at vi kan undersøge, hvordan kompetenceudvikling blandt ledere kan understøtte udviklingen af ledelsespraksis i en specifik dansk kommune, siger professor, dr. phil. Katrin Hjort, der indgår i følgeforskningsgruppen.

Det forskningsmæssige bagland for følgeforskningsprojektet er arbejdet i forskningsgruppen Pædagogik, Organisation og Ledelse (POL). Gruppens forskere har udgivet en række publikationer om de nye pædagogiske, faglige og organisatoriske udfordringer, der knytter sig til nationale skolereformer og transnationale uddannelsespolitiske tendenser. Aktuelt er en ny bog fra gruppen på vej. Den har titlen Mellem ledere. Ledelse af uddannelse som tidens svar og problem, er redigeret af lektor, ph.d. Jakob Ditlev Bøje og lektor, ph.d. Dion Rüsselbæk Hansen og udkommer på forlaget Klim. Bogen undersøger, hvad det egentlig vil sige at være mellemleder og udøve mellemledelse i samtidens moderniserede velfærdsinstitutioner. Bogen viser de mange udfordringer og dilemmaer, som ledere i uddannelsesinstitutioner – og specielt den stadig voksende gruppe af mellemledere – må forholde sig til i dag.

Redaktionen afsluttet: 18.03.2016