Skip to main content

Systemforvaltning

Universiterne styrker evnen til at forvalte it-systemer

It-systemer spiller en stadig større rolle på universiteterne. For at styrke evnen til at sikre effektiv og sikker drift samt løbende videreudvikling er universiteterne gået sammen om at udbyde et kursus i systemforvaltning.

Af Birgitte Hjelm Paulsen, , 04-09-2023

Seks kortlægningsdimensioner

Kurset tager udgangspunkt i statens model for styring af it-systemer, der har fokus på de seks kortlægningsdimensioner, nemlig: 
• Forretningsunderstøttelse: Hvordan understøtter systemet forretningens behov og processer og hvordan forventer vi, at systemet skal gøre det fremadrettet?
• Teknisk tilstand: Kan systemet vedligeholdes, videreudvikles, tilpasses og skaleres til universitetets fremtidige behov?
• Dokumentation og viden: Hvilken dokumentation af og viden om det enkelte it-system har vi, og i hvor høj grad er denne viden personafhængig? Hvilke processer er der for overlevering af viden? Hvilke adgangsrettigheder har vi til systemet.
• Økonomi: Hvilke omkostninger har vi (drift, vedligehold og udvikling), og hvordan bliver økonomien hertil prioriteret og styret?
• Kontrakter og sourcing: Hvilke kontrakter er der indgået vedrørende it-systemet (indkøb, licens, vedligehold, drift, hosting mv.)? Hvornår skal vi i genudbud? 
• Sikkerhed: Efterlever vi ISO 27001-standarden? Hvordan risikovurderer vi IT-systemet, og hvordan sikrer vi at relevante sikkerhedsopdateringer og patches er implementeret? Hvad er beredskabsplanen for it-systemet og hvordan overvåges logs, så vi opdager sikkerhedshændelser?

De 6 kortlægningsdimensioner placeret i bikuber

Indsigt og inspiration

På kurset får deltagerne indsigt i opgaverne, får inspiration til praktiske måder at løse dem på og bliver i stand til at planlægge egen indsats. Herunder:
• Indsigt i roller og ansvar omkring systemer.
• Viden om og redskaber til samarbejde mellem it- og forretning samt inddragelse af brugere, superbrugerorganisation, ændringsudvalg mv.
• Kendskab til processer og data samt forståelse for vigtigheden af et tæt samarbejde med proces- og dataejere.
• Viden om leverandør- og kontraktstyring.
• Redskaber til at specificere og prioritere udviklings- og ændringsønsker.
• Færdigheder i at opbygge viden og kompetencer i forhold til det enkelte system og afhængigheder til andre systemer.
• Viden om styring og it-understøttelse af dokumentation, hændelser m.v.
• Forståelse for at overholde/efterleve love og regler på det eller de specifikke områder, herunder complianceprincipper (GDPR, WACG, ISO-27001, Forvaltningsret og Arkivpligt).

Første hold

Kurset er udviklet af Pia H. Jensen og Birgitte Hjelm Paulsen Syddansk Universitet og Nikolaj Høncke Keldorff Århus Universitet i samarbejde med Jens Taarnskov, Peak Consulting Group. AEU, universiteternes fælles udbyder af  målrettet efteruddannelse til universitetssektoren, står for de praktiske rammer for kurserne.

Første forløb startede d. 17. august med deltagere fra Aalborg Universitet, Århus Universitet, Roskilde Universitet, CBS, Københavns Universitet og Designskolen Kolding samt Syddansk Universitet. Næste forløb starter i oktober og tredje forløb i november.

Find og tilmeld dig kurserne her:  https://aeu.dk/arrangementer/ Kig under overskriften IT OG DIGITALISERING

Redaktionen afsluttet: 04.09.2023