Skip to main content

Generativ AI

Medarbejdere på SDU afprøver AI-teknologi på egne opgaver

Som et første skridt på vejen mod at bruge kunstig intelligens i SDUs administrative opgaveløsning har SDU givet medarbejderne adgang til en enterpriseversion af Microsofts chatbot Copilot.

Af Birgitte Hjelm Paulsen, , 07-12-2023

Målet med initiativet er at få erfaringer med, hvordan og i hvilket omfang værktøjet egner sig til at understøtte de daglige administrative opgaver. Hvordan går det, når man vha. chatbotten vil skabe nye idéer og perspektiver på et emne eller lave udkast til tekster, sammenfatte tekster, læse korrektur og oversætte tekster? Og hvor effektivt er værktøjet, når man anmoder det om hjælp til at strukturere præsentationer, lave vagtplaner, kode eller skrive formler?

Medarbejder i dialog med en AI chatbot

Guidelines, vejledning og begynderkurser

Når medarbejderne logger ind med deres SDU-konto, bliver de data, de bruger i eksperimenterne, ikke delt med andre brugere på Copilot. SDU Digital Compliance har udarbejdet guidelines, der sikrer en ansvarlig brug af AI chatbots og SDU Digital Transformation har opbygget et vejledningsunivers, der hjælper medarbejdere i gang med AI chatbots. 
Foretrækker man at tage de første skridt under kyndig vejledning, er det muligt at deltage i en række begynderkurser. Her introducerer underviseren til værktøjets muligheder og ulemper samt giver eksempler på, hvordan man prompter en chatbot.

Mere på vej

Arbejdet med at understøtte den administrative opgaveløsning på SDU vha. AI fortsætter i 2024. På agendaen står bl.a. etablering af lukkede chatbot-løsninger trænet på SDU-specifikke data. 
SDU Digital og SDU IT følger også de AI-muligheder, der kommer i Microsoft 365 værktøjerne tæt. Både for at sikre optimal værdi af de nye muligheder og for at sikre en balance mellem udgifter til AI-understøttelse og forretningsgevinster.
 
Redaktionen afsluttet: 07.12.2023