Skip to main content

Nyt SIS

Kontrakt om nyt studieinformationssystem underskrevet

Nyt SIS Programfællesskabet, der består af 7 af 8 danske universiteter, har skrevet kontrakt med Fluido om at opbygge det nye studieinformationssystem (SIS). Efter en lang udbudsproces og et aktstykke, der har afventet godkendelse fra Folketingets Finansudvalg, er det nu muligt at starte samarbejdet med den vindende leverandør op.

Af Carina Thisted Mogensen, , 01-11-2023

Leverandøren Fluido vandt udbuddet på det nye SIS med systemløsningen Salesforce Education Cloud. Fluido har erfaring med at implementere studieadministrative systemer i Nordeuropa, bl.a. på universiteter i Norge og Finland. Det nye studieinformationssystem er bygget op af en række løsninger, der alle er designet til at understøtte den studerendes livscyklus fra optagelse til alumne. 

For SDU og de øvrige universiteter vil Salesforce Education Cloud både sikre en større brug af selvbetjeningsløsninger, fælles overordnede processer på tværs af universiteterne og automatisering af arbejdsgange. Det et et cloud-baseret system, hvilket betyder en øget grad af sikkerhed og datakvalitet samt mere sammenhængende data.

Det nye system har fokus på den studerende

Med underskrivelsen af kontrakten er SDU et skridt tættere på den fælles ambition om at sætte den studerendes behov i centrum for administrationsprocessen.

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind glæder sig over, at SDU nu har rundet en vigtig milepæl:
- Kontrakten har været længe undervejs, og nu er vi godt forberedte til at træde ind i næste fase. Det har været vigtigt for universiteterne at indgå et samarbejde med en leverandør, der har et solidt kendskab til universiteterne samt erfaring med at drive udviklingsprojekter. Fluido var den tilbudsgiver, der scorede højest på de samlede krav. Så jeg er meget tilfreds med resultatet af udbuddet og glæder mig til det videre forløb, siger Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør.

Afklaringsfase starter i november

Med kontrakten i hus kan SDU og de øvrige universiteter nu tage hul på næste fase i programmet, nemlig afklaringsfasen. Her vil universiteterne adfdække de enkelte kontraktelementer med henblik på at få det bedst mulige produkt og de mest optimale processer, i den fælles løsnings. Samtidig skal afklaringsfasen give Fluido dybere indsigt i universiteternes eksisterende it-miljø, processer og behov og kan dermed bedre tilpasse den kommende systemløsning til  de syv danske universiteter, som er med i programfællesskabet.  Når de endelige metoder, værktøjer, processer, ressourcer og tidsplaner ligger fast, påbegyndes selve den tekniske opsætning af den nye SIS-løsning.

Opsætning af den nye systemløsning

Konstitueret Studiechef Stinne Hørup Hansen ser frem til at indlede samarbejdet med Fluido om at tilpasse deres systemløsning til universiteternes behov:
- Vores vision er at afløse vores nuværende systemlandskab – dvs. det gamle STADS og en lang række egenudviklede løsninger – med en fælles, moderne og meget mere fremtidssikret platform. Leverandøren har et standardsystem, der allerede virker, men det kan i visse henseender formes efter vores fælles ønsker og forretningsprocesser. Efter afklaringsfasen vil de 7 universiteter etablere en fælles såkaldt master solution sammen med Fluido, og så vil vi alle over de kommende 5 år træde ind i løsningen, siger Stinne Hørup Hansen og fortsætter:
- Vi har et godt indbyrdes samarbejde med universiteterne om et kollektivt mål, hvor vi er mere fælles og hvor vi forsøger at nedbringe variationen på tværs af vores sektor. Jeg glæder mig over, at vi i denne proces får anledning til at tænke nyt og langsigtet og få ryddet op i nogle af vores vaner, som trænger til at blive udfordret. På den måde er det et stort kompetenceløft inden for uddannelsesadministrationen, vi er i gang med! 

Ifølge tidsplanen tager KU og DTU systemet i brug som de første i 2025, mens SDU kommer på i  2028.

Nyt SIS Programfællesskabet

Det fælles SIS-program består af syv universiteter: KU, CBS, DTU, ITU, SDU, AAU og RUC. Målet er at kvalitetsudvikle og effektivisere det studieadministrative område ved hjælp af bedre it-understøttelse og optimerede processer. I dag benytter de danske universiteter næsten 30 år gamle systemer til understøttelse af det studieadministrative arbejde. Det er disse forældede systemer, programfællesskabet vil udskifte til et tidssvarende system. 
logo_programfaellesskab 

 

Redaktionen afsluttet: 01.11.2023