Skip to main content

Mød en underviser

Mød en underviser

Her kan du møde Mette som fortæller om at være underviser på Entreprenørskab og Forretningsforståelse på 1. semester


Hvad underviser du i ?

Jeg underviser i Entreprenørskab og Forretningsforståelse på 1. semester. Det er et rigtig spændende fag, som introducerer bredt til forskellige områder af uddannelsen, samtidig med at vi i faget også arbejder konkret med forretningsidéer, og hvordan de kan føres ud i livet. På 4. semester underviser jeg i faget Videregående Kvantitative Analyser, som handler om, hvordan man planlægger, udfører, analysere og tolker undersøgelser med en stor mængde data.

Jeg fokuserer på, at de studerende skal forstå de muligheder og begrænsninger, som store datasæt giver, og at de bliver i stand til selv at udføre dem, men også i stand til at vurdere eksisterende analyser med en skærpet kritisk sans.

Mette Søgaard Nielsen, Underviser

Hvad er det bedste ved at undervise studerende på SDU Kolding?

På SDU Kolding er der meget kort mellem underviser og studerende. For mig som underviser betyder det helt konkret, at jeg hurtigt lærer de enkelte studerende at kende og følger dem op gennem deres studietid på campus.

Den korte afstand - både fysisk og mentalt - betyder også, at det er nemt for mig at komme i kontakt med de studerende, og de har heller ikke svært ved at opsøge mig, når de har brug for det. Det gælder både i relation til konkrete fag, men også hvis der er andre ting, som går dem på.

Mette Søgaard Nielsen, Underviser

Hvad laver du når du ikke underviser? (forskning)

Når jeg ikke underviser, bruger jeg en stor del af min tid på forskning. Jeg forsker i, hvordan iværksættere bruger deres netværk, men også hvordan de bliver påvirket af deres netværk, når de starter virksomhed.

Det betyder, at jeg især interesserer mig for, hvordan iværksætteres adfærd påvirkes af de mange forskellige typer af følelser (både positive og negative), som bliver udløst, når de modtager hjælp, råd og vejledning fra andre mennesker. Lige nu arbejder jeg konkret på et forskningsprojekt, hvor vi er interesserede i at undersøge, hvordan iværksætteres mentale helbred påvirkes, når de udsættes for positive og negative kommentarer på de sociale medier.


 Vil du give et godt råd til dem der skal til at vælge uddannelse?

Du skal vælge med hjertet. Vælg en uddannelse, hvor du kan selv dig selv, og hvor i hvert fald en del af fagene vækker din interesse. Du dedikerer dig til minimum tre år, og derfor er det simpelthen nødvendigt, at du synes, at det er en spændende uddannelse, hvis du skal holde gejsten gennem hele forløbet. Det kræver dog også, at man er åben og sætter sig godt ind i tingene.

Nogle gange kan en uddannelse ved første øjekast virke kedelig eller for bred, men ved nærmere undersøgelse kan det vise sig, at der faktisk er rigtig mange spændende muligheder og udfordringer.

Mette Søgaard Nielsen, Underviser

Det leder mig til mit sidste råd: Vælg en uddannelse, som giver dig mulighed for at bygge en lang række spændende ting på dit CV undervejs. Det kan være samarbejde med virksomheder, netværk, arrangementer, studieophold, praktik osv.

Det er netop disse muligheder, som kan give dig det CV, som skaffer dig et job efterfølgende - og det er en helt unik mulighed for, at du selv er med til at skabe lige præcis den uddannelse, som er den rigtige for dig.


Mød underviseren

Mette Søgaard Nielsen er underviser og forsker ved Institut for xx

Redaktionen afsluttet: 11.02.2022