Skip to main content
Seminar

Universitet og by - universitetshistorisk seminar på SDU

Torsdag den 28. november 2019 kl. 10.00-15.00 i Philoteket, Syddansk Universitetsbibliotek

Af Kathrine Laursen, , 14-11-2019

I løbet af det 20. århundrede blev der grundlagt nye universiteter i en række danske byer. Aarhus Universitet blev skabt på privat initiativ i 1928, og med velfærdsstatens udvikling fulgte Odense Universitet i 1966 og universitetscentrene i Roskilde, Aalborg og Esbjerg i første halvdel af 1970’erne.

Siden slutningen af 1900-tallet har det danske universitetslandskab igen undergået store forandringer. For eksempel er højere læreanstalter som Landbohøjskolen, Lærerhøjskolen og en række handelshøjskoler blevet indfusioneret i universiteterne. I dag er der derfor mange byer, der kan kalde sig universitetsbyer.

Med dette seminar ønsker Universitetshistorisk Udvalg på SDU at sætte fokus på det komplekse forhold mellem universitet og by. Vi skal høre om aktuel forskning, og der er også afsat tid til ufor- melle udvekslinger. Hvad gjorde man i forskellige byer for at få et universitet, og hvad betyder det for en by og en region, at den får et?

Vi ser i denne omgang nærmere på Aarhus, Odense og Aalborg, med særlig fokus på universiteternes betydning for den lokale erhvervsudvikling.

Program

Kl. 10.00-10.15 Ankomst og kaffe
Kl. 10.15-12.00 Velkomst v. lektor Heidi Vad Jønsson, SDU (formand for Universitetshistorisk Udvalg)

Professor Ning de Coninck-Smith, AU ”Etableringen af Aarhus Universitet”

Professor Jeppe Nevers, SDU og museumsinspektør Sissel Bjerrum Fossat, Odense Bys Museer ”By og Universitet i Odense siden 1960’erne”
Kl. 12.00-13.00  Fælles frokost i universitetets restaurant
Kl. 13.00-15.00 Eftermiddag: fokus på erhvervsudvikling

Afdelingsleder Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum ”Aalborg Universitet og det lokale erhvervsliv: Historien om teleklyngen”

Post.doc. Julian Lamberty, Industrimuseet i Horsens og museumsinspektør Camilla Schjerning, Odense Bys Museer ”Robotbyen Odense: Hvilken rolle spillede universitetet, og hvordan?”

Tilmelding til det gratis seminar kan ske her senest den 21. november 2019.

Spørgsmål kan rettes til Kathrine Laursen katla@bib.sdu.dk

 

Redaktionen afsluttet: 14.11.2019