Skip to main content
Studier og elitesport

Studier og elitesport kombineres på SDU

SDU har mange års erfaring med at hjælpe elitesportsudøvere, som gerne vil tage en universitetsuddannelse ved siden af deres sportskarriere. Forklaringen hedder Syddansk Elite.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, , 08-11-2019

For mere end 13 år siden blev afdelingen Syddansk Elite etableret på SDU for at hjælpe elitesportsudøvere med at tage en universitetsuddannelse, samtidig med at de også passer deres sport.

– Vi giver dem en hjælpende hånd til at kombinere livet som elitesportsudøvere med livet som studerende.

Ambitionen er at få flere til at tage en uddannelse sideløbende med deres sportskarriere

Line Maj Nielsen, projektleder i Syddansk Elite

– Det sikrer, at de har noget at falde tilbage på, hvis sportskarrieren skal udskiftes med noget andet.

Studie på fleksible vilkår

Syddansk Elite giver elitesportsudøvere mulighed for at studere på fleksible vilkår. Det indebærer, at den studerende får tilrettelagt en alternativ studieplan, får lagt eksaminer på mere passende tidspunkter og får forlængelse af afleveringsfrister.

Den studerende kan også få tilknyttet en ”studiebuddy”, der hjælper med at opbygge et netværk blandt de andre medstuderende. Buddy’en kan også tage noter og evt. lydoptagelser, når sportskarrieren kommer i vejen for uddannelsen. De studerende kan henvende sig til Syddansk Elite, efter at de er optaget på universitetet gennem det ordinære optagelsessystem.

Sparring med den studerende

– Ud over den praktiske hjælp i forbindelse med studiet tilbyder vi også rådgivningssamtaler, hvor vi hjælper den studerende med nogle brugbare værktøjer. Det er en hjælp til den studerende, hvis vedkommende er presset på tid eller udfordret af at skulle håndtere en hverdag, der både dækker elitesport og studie, siger Line Maj Nielsen.

Syddansk Elite startede i foråret 2006 med 25 tilmeldte og var det første initiativ af sin art i Danmark. I øjeblikket er 135 sportsfolk tilknyttet.

Syddansk Elite

  • Syddansk Elite er både for bachelor- og kandidatstuderende.
  • Du kan studere på fuld eller nedsat tid på næsten alle studier på universitetets afdelinger i Odense, Esbjerg, Kolding, Slagelse og Sønderborg.
  • For at kunne optages i Syddansk Elite skal du opfylde følgende kriterier: Du skal være elitesportsudøver, -træner, -behandler eller -dommer.
  • Du skal være optaget eller søge om optagelse på SDU.
  • Dit tidsforbrug til træning, konkurrence og andre forpligtelser i forbindelse med sporten skal være minimum 20 timer om ugen i konkurrencesæson.  
Redaktionen afsluttet: 08.11.2019