Skip to main content
DA / EN

Partnerskabsaftale

Syddansk Universitet og Kolding Kommune indgår partnerskabsaftale

Der er mandag den 27. maj 2024 givet håndslag på en styrket indsats imellem Kolding Kommune og Syddansk Universitet i arbejdet med at udvikle hele byen og det lokale arbejdsmarked samt gøre SDU’s campus til et endnu mere attraktivt sted at studere.

Syddansk Universitet og Kolding Kommune sætter skub i den fælles ambition om at understøtte Kolding som en attraktiv studieby og et stærkt SDU Kolding med relevante uddannelser, der imødekommer arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel på arbejdskraft.

Det sker med underskrivelsen af en partnerskabsaftale, der løber frem til 2028. Aftalen rummer fem mål med dertilhørende indsatser:

  1. SDU’s tilstedeværelse skal styrkes og rekrutteringen af studerende til SDU Kolding skal øges
  2. Rekrutteringen og fastholdelsen af internationale studerende skal styrkes
  3. En endnu bedre understøttelse af dimittenders overgang til arbejdsmarkedet
  4. Et styrket samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv i Trekantområdet og regionen
  5. Udviklingen af forsknings- og uddannelsesaktiviteter i Kolding skal understøttes med økonomisk bæredygtighed

Partnerskaber giver optimale betingelser for kvalitet og vækst

Ifølge rektor på Syddansk Universitet Jens Ringsmose blæser der positive vinde over uddannelsestilbuddene i Kolding Kommune, som nu forstærkes af en øget indsats overfor det lokale og regionale arbejdsmarked.

- Jeg er meget glad for, at vi har indgået en partnerskabsaftale med Kolding Kommune, så SDU fastholder og udbygger positionen som hele Region Syddanmarks universitet. Tankegangen med en tæt dialog mellem kommune, erhvervsliv og universitet har vi gode erfaringer med, og den er afgørende for, at vi kan skabe stor værdi for og med samfundet. Der er en meget positiv udvikling i Kolding, hvor vi har fået godkendt nye uddannelser – og der skal lyde en stor tak til Kolding Kommune for den store indsats hidtil og i arbejdet med den nye aftale, siger han.

Merete Dissing, der er kommunaldirektør i Kolding Kommune, udtrykker ligeledes begejstring over den nye aftale, som er med til at cementere det mangeårige tætte samarbejde omkring campus og Kolding som en attraktiv studieby.

- Jeg anser vores campusområde som én af Koldings helt centrale styrkepositioner og her er SDU selvfølgelig en nøgleaktør. Det er afgørende, at kommunens og regionens virksomheder fortsat kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft - og derfor er vi meget begejstrede for, at der allerede efter sommerferien kommer nye, attraktive uddannelser til SDU i Kolding. Samtidig er det en stor glæde, at vi er enige om at arbejde for oprettelse af nye sundheds- og ingeniøruddannelser hos SDU Kolding i de kommende år, udtaler Merete Dissing.

Løbende evaluering

Aftalen træder officielt i kraft d. 1. juni 2024 og udløber automatisk ved udgangen af 2028. Senest ved 2. kvartal 2028 træffes der en beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalen skal forlænges og/eller genforhandles.

Partnerskabsaftalen evalueres løbende i forbindelse med årlige møder mellem SDU og Kolding Kommune, hvor både rektor og kommunaldirektør deltager.

Læs hele partnerskabsaftalen her

Redaktionen afsluttet: 27.05.2024