Skip to main content
DA / EN
Donation

Stor donation fra A.P. Møller Fonden til storrobotter på Lindø

Et verdensførende center for udvikling af automation og robotter til at bygge store konstruktioner som vindmøller, skibe og byggerier bliver nu en realitet efter, at A.P. Møller Fonden donerer 90 millioner kroner til nyt Center for Large Structure Production på Lindø. Det nye center etableres under Mærsk Mc- Kinney Møller Instituttet på SDU.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 90 millioner kroner til opførelsen af en bygning til Center for Large Structure Produktion (LSP), som Syddansk Universitet driver med en række samarbejdspartnere på Odense Havn på Lindø.

”Odense Havn og Lindø er et særligt og historisk sted for A.P. Møller Mærsk og A.P. Møller Fonden. Glædeligt rummer området igen mange arbejdspladser og virksomheder. Fondens donation til en ny bygning ved Lindø vil støtte op om den unikke robotudvikling på Fyn og sker i forlængelse af Fondens tidligere bidrag til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, som bærer min fars navn. Den nye robotsatsning giver mulighed for ny forskning, plads til studerende og derved til arbejdet med udvikling af robotter til industriproduktion med produkter, der er fysisk store. Fondens donation vil derved være relevant for en stor del af dansk erhvervsliv, herunder den maritime sektor”, udtaler A.P. Møller Fondens formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Et kerneområde for SDU

På Syddansk Universitet har man længe leveret meget til robotbranchen. Udover kandidater til virksomhederne leveres der også ny forskningsbaseret viden i samarbejde med industrien, og endelig er der kommet mange nye startups ud fra det stærke forsknings- og uddannelsesmiljø på Det Tekniske Fakultet.

Derfor giver det nye tilskud både glæde og stor værdi til et område, SDU prioriterer højt.

”Vi er meget taknemmelige for donationen, som kommer til at styrke robotforskningen betydeligt. SDU’s robotområde er allerede i dag på allerhøjeste internationale niveau, og med de ekstra penge kan vi løfte forskningen yderligere til gavn for både universitetet og erhvervslivet”, siger rektor Jens Ringsmose.

Konsolidering af Fyn som robotfyrtårn

Tidligere på året udpegede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Fyn som Danmarks fyrtårn for robotteknologi i forventning om, at Fyns styrker og potentialer skal udnyttes til at skabe en international styrkeposition på området.

Med de nye midler på vej er det finansielle grundlag på plads til etablering af Center for Large Structure Production, der er et af de ’fire ben’ i det Fynske erhvervsfyrtårn, NextGen Robotics. Med LSP vil forskere og virksomheder radikalt kunne udvikle robotområdet med løsninger til storskala-produktion, hvor graden af automatisering i dag er lav.

Bag NextGen Robotics står et nyt offentlig-privat konsortium, som blandt andet består af Syddansk Universitet, mere end 30 virksomheder, erhvervsklyngen Odense Robotics, Teknologisk Institut samt ni fynske kommuner.

Der afholdes en arkitektkonkurrence inden byggeriet kan gå i gang.

Kontakt:

For mere information kontakt:

Bolette Marie Kjær Jørgensen,
Pressechef på SDU ,
bomk@sdu.dk
+93 50 72 16.

Fakta:

  • Inden byggeriet kan gå i gang, vil der blive afholdt en arkitektkonkurrence.
  • Den nye bygning kommer til at ligge på Lindø i det sydøstlige hjørne.
  • Bygningerne vil såvel huse robotter og teknologisk udstyr som studerende, forskere og virksomheder.
  • Centret bliver en del af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), som er en del af Det Tekniske Fakultet under Syddansk Universitet. MMMI er et internationalt anerkendt institut, der forsker i robotteknologi og software.
  • EU's Regionalfond og Socialfond har støttet indkøb af teknologien i projektet med 88 millioner kroner.

Redaktionen afsluttet: 05.07.2022