Skip to main content
DA / EN

Internationalt samarbejde

SDU tilslutter sig EPICUR-alliancen

SDU er nyt medlem af den europæiske universitetsalliance EPICUR. Det vil generere nye samarbejdsmuligheder for universitetet og dets ansatte, studerende og forskere.

SDU er blevet en del af den europæiske EPICUR-alliance med otte andre universiteter.

Alliancen udgør et såkaldt European University, hvor målet er at få skabt en fælles overbygningsstruktur med fælles uddannelses- og forskningsaktiviteter som led i realiseringen af EU’s vision om et integreret European Education Area.

- SDU har søgt efter en alliance, der skaber værdi for hele universitetet, og det tror jeg virkelig, vi har fundet med EPICUR. Jeg er meget imponeret over omfanget af aktiviteter og mål, som EPICUR har gennemført og nået på så kort tid. Jeg er overbevist om, at alle ni universiteter vil kunne drage væsentlige fordele gennem et gensidigt engagement og en dedikeret indsats i den løbende udvikling af projektet, siger SDU’s rektor, Jens Ringsmose.

Alliancen giver unikke samarbejdsmuligheder

EPICUR tilhører den første generation af europæiske universitetsalliancer, og Europa-Kommissionen medfinansierede den i november 2019. Alliancen består i dag af ni højere uddannelsesinstitutioner fra syv forskellige europæiske lande.

EPICUR gør det muligt for studerende, undervisere, personale og forskere at få et bredt, ubegrænset og tværfagligt akademisk perspektiv gennem et netværk af europæiske universiteter, ved at fremme virtuel, hybrid- og fysisk mobilitet og udvikle innovative didaktiske tilgange, uanset nationalitet, modersmål, kulturel eller socioøkonomisk baggrund.

EPICUR-alliancen kombinerer de fire kernekompetencer for et "europæisk universitet": undervisning, forskning, videnskabelig innovation og interaktion med samfundet. Dette er de fire nøgleområder, der dækkes af European Knowledge Square.

Fælles værdier og ambitioner

Hos EPICUR er der glæde over at få SDU med på holdet. Det forklarer Jean-Marc Planeix, Vice President of Academic Partnerships and Governance på universitet i Strasbourg og strategisk chef for EPICUR.

- Vi er glade for at byde SDU velkommen i EPICUR-alliancen. SDU er et vigtigt aktiv i styrkelsen af alliancens tilstedeværelse i Nordeuropa, især fordi medlemsgruppen tæller et universitet, der er langt fremme i udviklingen af faglige uddannelser og efteruddannelser. SDU har også integreret målene om bæredygtig udvikling i alle sine strategiske akser.

Han suppleres af Jens Ringsmose, der er beæret over, at Syddansk Universitet havner i så fornemt et selskab.

- Vi har identificeret mange fælles værdier og ambitioner, og vi er meget tilfredse med at skulle arbejde sammen med så store og kompetente universiteter om at udvikle innovativ uddannelse og forskning til fremtidens Europa. Jeg ser med spænding frem til at bringe vores viden og ressourcer i produktivt samspil med vores nye partnere.

En alliance på tværs af syv lande

Tilføjelsen af SDU bringer antallet af medlemmer af EPICUR-alliancen op på ni, herunder Adam Mickiewicz Universitet (Poznań, Polen), Universitetet i Amsterdam (Holland), Aristoteles Universitet i Thessaloniki (Grækenland), Universitetet i Freiburg (Tyskland), Universitetet i Haute-Alsace (Frankrig), Teknologisk Institut i Karlsruhe (Tyskland), Universitetet for Naturressourcer og Biovidenskab i Wien (Østrig) og Universitetet i Strasbourg (Frankrig).

Flere oplysninger om EPICUR kan findes her: https://epicur.education

Lokale ændringer på SDU

I fællesadministrationen er Stefan Knudsen og Ida Thøstesen overgået fra Studieservice til Rektorsekretariatet, hvor de har fået til opgave at arbejde med strategiske internationale opgaver og i første omgang skal integrere SDU i EPICUR-alliancen. Du kan kontakte Ida og Stefan på epicur@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 16.12.2021