Skip to main content

SDU's bestyrelse

SDU søger to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer

SDU’s bestyrelse har i 2023 brug for to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Interessetilkendegivelser skal være modtaget senest den 26. april 2023.

Der er netop offentliggjort et opslag om to nye eksterne medlemmer til SDU’s bestyrelse. Det ene medlem skal indtræde i bestyrelsen hurtigst mulig og det andet pr. 1. oktober 2023.

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet, herunder fastlæggelse af budget og ansættelse af rektor. Der er ni medlemmer af bestyrelsen, hvoraf fem er eksterne medlemmer, to er valgt som medarbejderrepræsentanter og to er valgt som studenterrepræsentanter.

Frist for interessetilkendegivelser i slutningen af april

Ønsker du at indgå i bestyrelsen for SDU, opfordres du til at sende en motiveret interessetilkendegivelse med redegørelse for kompetencer og vedlagt CV senest den 26. april 2023. Du kan ikke blive kandidat til en af posterne, hvis du er ansat eller studerende på Syddansk Universitet.

Universitetsloven fastlægger, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, vidensudveksling og universitetets opgaveområder.

Læs mere om hvervet som medlem af SDU’s bestyrelse og se kompetenceprofilen og opslaget på siden her.

Redaktionen afsluttet: 03.04.2023