Skip to main content
DA / EN
Akkreditering

SDU modtager positiv institutionsakkreditering

SDU har som den første institution i landet fået en positiv akkreditering for anden gang. Det står klart, efter Akkrediteringsrådet – der er sat i verden for at kvalitetssikre og udvikle videregående uddannelser - i sidste uge traf afgørelse om institutionsakkreditering af blandt andre Syddansk Universitet.

Af Nicolai Lynge Clausen, , 10-03-2021

En lang indsats kulminerede i sidste uge, da SDU som landets første institution fik en positiv akkreditering for anden gang på baggrund af det kvalitetsarbejde, der dagligt udføres på universitet. Med andre ord lever SDUs system for uddannelsernes kvalitetsarbejde op til eksternt fastlagte kriterier for uddannelseskvalitet, som er beskrevet i akkrediteringsloven.

Den positive akkreditering kommer fra Akkrediteringsrådet og betyder blandt andet, at SDU fortsat har frihed til at oprette nye uddannelser og udbud og justere i eksisterende uddannelser.

Stor forudgående indsats
Bag den positive tilbagemelding ligger et stort arbejde med en selvevaluerende institutionsrapport, panelbesøg og ”stikprøvekontroller” på enkelte uddannelsers kvalitetsarbejde anført af en styregruppe og en projektgruppe på tværs af afdelinger og fakulteterne.

Fra Akkrediteringsrådet fulgte roser til SDUs arbejde siden 2014, hvor universitetet blev akkrediteret for første gang.   

- SDU har forvaltet tiden siden første positive institutionsakkreditering godt. Deres kvalitetssikringsarbejde fremstår mere modent her i anden runde, og ud fra deres løbende erfaringer reflekteres der både over, hvordan systemet kan udvikles, og hvordan det kan forenkles. SDU opfanger fortsat systematisk kvalitetsudfordringer, også nede på det enkelte uddannelsesudbud, og ligesom i første runde tages der hånd om problemerne – nu med endnu større tydelighed i forhold til ansvar, tiltag, deadlines og vurdering af, om tiltagene har virket, siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

SDU har forvaltet tiden siden første positive institutionsakkreditering godt. Deres kvalitetssikringsarbejde fremstår mere modent her i anden runde

Per B. Christensen, Akkrediteringsrådets formand

Opmærksomhedspunkter til de kommende år
Beslutningen er uddybet i en akkrediteringsrapport, der som noget nyt også indeholder refleksioner og udviklingspunkter, som Rådet mener, SDU med fordel kan have fokus på inden for følgende områder:

  • De studerendes rolle i studienævn
  • Koordinering af tværinstitutionelle uddannelser
  • Studerendes deltagelse i forskningslignende aktiviteter
  • Aktiverende undervisning og aktiv læring

Tilbagemeldingen fra Rådet vækker glæde hos SDUs rektor, Henrik Dam.

- Vi er glade for den blåstempling af SDUs arbejde de seneste år, som Akkrediteringsrådet har sendt med den positive tilbagemelding. Der skal herfra lyde en stor ros til projektgruppens store arbejde og alle de uddannelser, der har medvirket i processen. Samtidig har vi fået nogle gode og konstruktive input til opmærksomhedspunkter, som vi vil kigge på og arbejde med i de kommende år.

Institutionsakkrediteringen gælder i seks år.

Redaktionen afsluttet: 10.03.2021