Skip to main content
Bevilling

SDU-forskere i spidsen for det største danske EU-projekt om kræftforskning

Med 60 millioner kroner i ryggen vil et internationalt forskerhold med Malene Grubbe Hildebrandt i front finde den rette måde at scanne på, så patienter med brystkræft kan leve længere.

Af Marianne Lie Becker, , 13-12-2023

Den gennemsnitlige levetid for brystkræftpatienter, hvor kræften har spredt sige og er uhelbredelig, er tre år. Hvis kræften kan opdages tidligere, kan behandlingen hurtigere sættes i gang, og så er chancerne for en længere levetid større.

Det er baggrunden for det projekt, som Malene Grubbe Hildebrandt står i spidsen for. Hun er klinisk lektor og forskningsleder i Forskningsenhed for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin på Klinisk Institut og overlæge på OUH. Og nu har hun samlet forskere fra seks lande i projektet, der har fået den hidtil største bevilling under dansk ledelse fra EU til kræftforskning.

- Vi mener, at PET-scanninger er væsentligt bedre end CT-scanningerne, og at man ved at bruge PET-scan- ninger til at guide behandlingen vil kunne forlænge patienternes levetid til omkring 4 år. Det har vores tidligere, mindre studier vist, men vi har endnu ikke bevist det i større kliniske studier. Derfor skal det efterprøves, og det får vi muligheden for nu, fortæller forskningsleder Malene Grubbe Hildebrandt.

Forskernes tese er, at PET scanningerne i højere grad opdager kræftcellerne tidligere, og at patienterne dermed kan komme hurtigere i behandling, så man kan forlænge de uhelbredeligt syge patienters levetid. Nu skal det undersøges nærmere.

Samarbejde på tværs af Danmark og EU

Selve forsøget kommer til at forløbe over seks år. Det vil blive gennemført som et lodtrækningsforsøg, hvor 420 uhelbredeligt syge patienter med brystkræft i EU vil blive fulgt tæt i løbet af deres behandling. Der vil blive trukket lod om, hvem af patienterne, der skal CT-scannes og hvem der skal PET-scannes.

Bevillingen er søgt hos Horizon Europe, der hører under EU, og som løbende yder økonomisk støtte til forskningsprojekter, der har et internationalt sigte. Herfra er der tidligere (2021) blevet formuleret målsætninger om, at kræftdødeligheden skal reduceres på europæisk plan.

Af samme årsag er det en bred vifte af ansøgere, der på tværs af hele Europa har været med til at søge om millionbevillingen hos EU, og som dermed også tager del i forskningen fra næste år. Det er forskere i Schweiz,Sverige, Skotland, Tyskland, Italien og Østrig, der sammen med i alt fire danske regioner, herunder syv danske hospitaler, har søgt om bevillingen hos Horizon Europe.

Region Syddanmark, som Odense Universitetshospital hører under, er den bannerførende region for idéen om forskningsprojektet. Det er herfra, ansøgningen er udfærdiget og sendt.
  

Mød forskeren

Malene Grubbe er klinisk lektor og forskningsleder i Forskningsenhed for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin på Klinisk Institut og overlæge på OUH.

Kontakt

Fakta

Bevillingen kommer fra EU’s rammeprogram Horizon Europe, der har et budget på cirka 700 milliarder kroner, og som yder økonomisk støtte til forskning og projekter på tværs af landegrænser i EU. Horizon Europe tager imod ansøgninger om støtte til projekter, der sigter efter at løse nogle af de udfordringer, som EU står overfor i dag.

Når et dansk forskningsprojekt får grønt lys til en bevilling, får Danmark dermed en mulighed for at være vært for forskningsprojekter på meget højt internationalt plan.

Bevillingen til forsøget om uhelbredelig brystkræft blev søgt af det danske partnerskab i foråret 2023, og er nu blåstemplet med opstart fra 1. januar 2024.

SDU-forskere med i projektet

Det omfattende projekt har deltagelse af en lang række SDU-forskere i forskellige roller.

 • Marianne Vogsen, KI
 • Poul Høilund-Carlsen, KI
 • Jesper Hallas, IST
 • Morten Olesen, IST
 • Oke Gerke, KI
 • Steffen Møller-Larsen, KI
 • Kristian Kidholm, KI
 • Steffen Kjeldsen Thomsen, KI
 • Mads Thomassen, KI
 • Mohammad Naghavi-Behzad, KI
 • Sofie Tind Nygaard, KI
 • Sepideh Sadegh, KI
 • Annette Raskov Kodahl, KI
 • Paw Holdgaard, KI
 • Søren Hess, KI
 • Ole Graumann, KI
 • Marianne Ewertz, KI
 • Karin Dieperink, KI
Redaktionen afsluttet: 13.12.2023