Skip to main content
DA / EN

Sapere Aude 2024

Fire SDU-forskere i topklasse får prestigefyldte bevillinger

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt årets Sapere Aude-bevillinger, og på SDU modtager fire talentfulde forskere hver ca. 6 millioner kroner.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 20-06-2024

Fire yngre SDU-forskere i topklasse er kommet gennem nåleøjet, og de modtager i dag hver en af de eftertragtede Sapere Aude-bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Med hver en bevilling på ca. 6 millioner kroner får de talentfulde forskere nu mulighed for at udvikle deres egne banebrydende ideer og deres forskningsledelse i egne forskningsprojekter.

I projekterne undersøger de fire forskere så forskellige områder, som traumer og PTSD i den danske befolkning, nye matematiske forståelser inden for kvantefelt-teorien, øget økonomisk velfærd for mennesker med funktionsnedsættelser og bedre data på ulighed i dødelighed i lav-og mellemindkomst-lande.

Mere om forskerne og deres projekter

Maria Louison Vang, lektor ved Institut for Psykologi

Psykologiske traumer har været et betydningsfuldt tema i store dele af menneskehedens historie, men først i 1980 blev psykologiske traumer anerkendt som selvstændig anledning til at mennesket kunne udvikle en klinisk lidelse, posttraumatisk stress (PTSD).

Projektet belyser ved hjælp af en repræsentativ undersøgelse og interviews forekomsten af traumatiske hændelser i den danske befolkning, samt hvad revisionen i det nye diagnosesystem (ICD-11) betyder for klinisk praksis i behandling af PTSD.

Læs mere


Konstantin Walter Wernli, postdoc ved Institut for Matematik og Datalogi

Ifølge den nobelprisvindende fysiker Richard Feynman kan partikler være i en såkaldt superposition. Så længe man ikke prøver at bestemme partiklernes position, kan de i teorien være flere steder på en gang. Denne kontraintuitive erkendelse er et helt centralt element for at forstå kvanteverdenen.

Fysikere bruger ofte Feynmangrafer og -regler, der beskriver dannelser og eliminationer af partikler og deres udvekslinger hinanden imellem. Denne tilgang kaldes perturbativ QFT og giver præcise forudsigelser som kan måles fx i CERN. Matematikere har imidlertid fundet en ikke-perturbativ tilgang ved at opdele rumtiden i enkle stykker og samle dem igen.

Ved at kombinere styrkerne fra perturbativ og ikke-perturbativ QFT, vil vi blive i stand til bedre at forstå rumtiden og bane vej for nye og uventede opdagelser. Målet med projektet er at forstå forbindelse mellem disse to tilgange i et specifikt eksempel, som vil gøre det muligt at forstå de generelle tilfælde.

Læs mere


Volha Lazuka, lektor ved Økonomisk Institut

Lige rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelse blev anerkendt for omkring to årtier siden, men indtil i dag har mennesker med svære funktionsnedsættelser generelt dårligere økonomisk trivsel, ligesom deres pårørendes arbejdsliv påvirkes negativt. Projektet søger at påvirke mainstream økonomisk forskning ved at anerkende styrken af social inklusion til at forklare økonomisk velfærd og ulighed mellem mennesker med og uden funktionsnedsættelse.

Læs mere


Angela Yu-Wen Chang, lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning

En fundamental byggesten indenfor folkesundhedsvidenskab er at registrere, hvem der dør og hvornår.

Vores viden om forskellen i levetid mellem forskellige befolkningsgrupper i lav-og mellemindkomst-lande (LMIC) er imidlertid fortsat begrænset, selvom forskellene udgør en betydelig kilde til social ulighed med potentiale til at forstyrre både national og international stabilitet.

Projektet udvikler en række innovative metoder, der anvender eksisterende offentligt tilgængelige datasæt til at estimere ulighed i dødelighed blandt voksne i lav- og mellemind-komstlande.

Læs mere

Mere om Sapere Aude-bevillingerne

Fælles for alle forskere, der i dag modtager bevillinger er, at de har været i et hårdt udskillelsesløb, hvor kun de allerdygtigste i dag står tilbage med en Sapere Aude: DFF-forskningsleder-bevilling.

Danmarks Frie Forskningsfond har modtaget 336 ansøgninger og uddelt 38 bevillinger svarende til en succesrate på 11 %, både på ansøgt beløb og antal ansøgninger.

Antallet af kvindelige ansøgere var 117, og der blev givet 13 Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger til kvinder, hvilket giver en succesrate på 11 %. For mandlige ansøgere er succesraten også 11 % med 219 ansøgninger og 25 bevillinger.


Redaktionen afsluttet: 20.06.2024