Skip to main content
DA / EN

Ukraine

Universiteter indstiller samarbejde med Rusland og Belarus

De danske universiteter fordømmer den russiske stats invasion af Ukraine. Der er tale om et uprovokeret angreb på et vestligt demokrati og de grundværdier, som er fundamentet for moderne, europæiske stater.

Universiteterne ønsker at udtrykke sin støtte til det ukrainske folk, herunder forskere og studerende, der står i en ubærlig situation i disse dage.

Regeringen har tirsdag den 1. marts 2022 opfordret universiteterne til at indstille samarbejde med Rusland og Belarus.

Universiteterne indstiller derfor bilaterale, institutionelle samarbejder om forskning, uddannelse og innovation med statslige aktører i Rusland og Belarus. Det betyder bl.a., at der ikke vil finde udveksling sted af videnskabeligt personale og studerende fremadrettet. Det betyder også, at konferencer og andre videnskabelige møder på russisk og belarussisk grund bliver uden deltagelse af forskere ansat på danske universiteter.

De danske universiteter ønsker at fremme en fredelig udvikling og beskytte individer, der er berørte af den igangværende krig. Derfor vil universiteterne række ud til vores ukrainske, russiske og belarussiske studerende og ansatte. På de danske universiteter skelner vi mellem den russiske stat og de russiske borgere.

De danske universiteter vil samtidig udvise solidaritet med Ukraine og søge opbakning blandt europæiske universiteter til at samarbejde om konkrete tiltag, der kan hjælpe ukrainske universitetsansatte og studerende.

Danske Universiteter vil følge situationen nøje og vurdere, om der er behov for yderligere tiltag.

Redaktionen afsluttet: 02.03.2022