Skip to main content

Rektor fylder rundt

Henrik Dam, som står i spidsen for SDU, fylder 50 år den 4. januar.

En af Henrik Dams mange interesser er Formel 1-løb, og det er måske ikke helt tilfældigt.

For fødselaren har selv haft masser af fart på, efter at han allerede som 23-årig blev cand.jur. fra Københavns Universitet.
Herefter tog han den juridiske licentiatgrad (ph.d.-graden). Nogle år senere kunne han også skrive den juridiske doktorgrad i skatteret på sit cv, og næsten samtidigt blev han udnævnt til professor.

Som 38-årig blev han landets yngste dekan, da han stod i spidsen for Det Juridiske Fakultet ved sit gamle universitet.

Har sat sit præg på SDU

I 2014 flyttede Henrik Dam til Odense, hvor han blev ansat som rektor på SDU. Her satte han hurtigt gang i en række fornyelser, som gør, at SDU i dag differentierer sig fra landets øvrige universiteter.

Et eksempel på dette er det testbaserede optag, hvor studerende optages på baggrund af test og samtaler. Et andet eksempel er et obligatorisk internationalt semester, hvor den studerende får et globalt perspektiv på sit fag.

Desuden har Henrik Dam lanceret en strategi med klare til- og fravalg, hvor kvalitet kommer før vækst.

Solidt netværk

Som rektor har han fået et solidt netværk til mange af universitetets samarbejdspartnere.

Men han lægger også vægt på at have et tæt forhold til medarbejdere og studerende, og hvis tiden tillader det, optræder han gerne som bartender ved den årlige semesterfest.

Henrik Dam er fortsat faglig aktiv, og samme med en række kolleger er han ophavsmand til flere undervisningsbøger.

Ivrig amatør-fotograf

I sin fritid er Henrik Dam ivrig amatør-fotograf, ligesom han har en stor samling af film. Desuden er han historisk interesseret, og hans viden om Winston Churchill er imponerende.

Efter at familien flyttede til Odense, har den desuden fået bedre mulighed for at nyde sommerhuset på Helnæs, og de længere ferier tilbringes gerne i udlandet.

Ved siden af jobbet som rektor bestrider Henrik Dam en række tillidshverv. Han er formand for Det Kriminalpræventive Råd, og på det regionale plan sidder han blandt andet i bestyrelsen i Lindø Port of Odense samt i Udvikling Fyn, ligesom han er medlem af Syddansk Vækstforum og i styregruppen for ”Talent Fyn.”

Redaktionen afsluttet: 03.01.2018