Skip to main content
DA / EN

Sælerne Oscar og Nino har indtaget SDUs nye forskningsanlæg i Kerteminde

Kun ganske få steder i verden er det muligt at studere havpattedyr i fangenskab. Med et nyt forskningsanlæg cementerer SDU nu sin position som en af verdens førende institutioner inden for marinbiologisk forskning.

Gråsælerne Oscar og Nino er formentlig ganske uvidende om, at de er nogle af verdens mest bidragende forskningsdyr, når det kommer til forskning i havpattedyrs adfærd, kognitive funktion og evne til at navigere.

Men eftersom der kun ganske få steder i verden kan forskes i havpattedyr i fangenskab, er det ikke desto mindre tilfældet, og derfor skal de to gråsæler og forskerne omkring dem have de bedst mulige forhold.

På den baggrund har SDU netop indviet et nyt forskningsanlæg, der har fået til huse i universitetets Marinbiologiske Forskningscenter i Kerteminde.

Veltrænede sæler

- Det nye anlæg vil bringe SDUs marinbiologiske forskning i front. Oscar og Nino er særdeles erfarne og veltrænede sæler, og de nye faciliteter giver os bedre muligheder for at forske i bioakustik, adfærd og kognitive funktioner hos marine pattedyr, siger Kirstin Anderson Hansen, ph.d. studerende, Biologisk Institut, SDU.

Verdenshavene befolkes af mange forskellige arter af havpattedyr – det kan være sæler, søløver, marsvin, hvaler og delfiner -, og de påvirkes i stigende grad af menneskets aktiviteter på havet.

Støjende skibe, boreplatforme, vindmøller, fiskeri eller lægning af kabler er eksempler på aktiviteter, som kan forstyrre havpattedyrenes evne til at høre, navigere og kommunikere med hinanden under vandet.

Dyrene skal sikkert gennem støjfyldte farvande

 Derfor arbejder SDUs biologer bl.a. med at forstå deres måde at orientere sig på under vandet – og at finde metoder til at hjælpe dem sikkert gennem støjfyldte og trafikerede områder.

Oscars og Ninos nye hjem i Kerteminde består af fire bassiner, hvoraf det ene er sænket ned i jorden. Der er også blevet plads til et nyt forskningslokale og et anti-ekko-kammer til lyd-forskning.

Anlægget er bygget med støtte fra Carlsbergfondet og Det Frie Forskningsråd.

Kontakt: Ph.d. studerende Kirstin Anderson Hansen, Biologisk Institut. Tlf: +45 60565090. Email: kirstinhansen@biology.sdu.dk.

Oscar

Oscar er SDUs nyeste sæl. Senest har han og Nino været med i et projekt om lugtesans. De skulle bl.a. lugte til lavendel og kamfer.

Redaktionen afsluttet: 20.05.2016