Skip to main content
DA / EN

Folketingsvalg 2015

Klik på det emne, som du søger en ekspert i:


Velfærdspolitik, efterløn og reformer

 Efterløn, velfærdspolitik, værdipolitik, ældrepolitik og økonomisk politik

Professor Jørn Henrik Petersen, Center for Velfærdsstatsforskning, 65 50 21 50, privat: 66 11 21 44, mail: jhp@sam.sdu.dk

Efterløn, velfærdsreformer, arbejdsmarked, politiske spil og processer
Professor Michael Baggesen Klitgaard, Institut for Statskundskab, mobil +1 617-953-3925 (pt. Harvard University), mail: mbk@sam.sdu.dk

Velfærdsstat og velfærdspolitik, efterløn, familiepolitik, politisk sprog og begreber
Professor Klaus Petersen, Danish Center for Welfare Studies, 65 50 21 38, mobil: 40 22 76 29, mail: klaus.petersen@sdu.dk

Velfærdens værdier, omsorg for familien og kulturpolitik
Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, 65 50 34 36, mobil: 20 44 60 20, mail: jnf@sdu.dk

Kommuner, kommunalpolitik ^

Kommunal økonomi

Lektor Sune Welling Hansen, Institut for Statskundskab, 65 50 32 76, mobil: 21 17 80 24, mail: swh@sam.sdu.dk

 Offentlige indkøb, offentlige kontrakter og privatisering

Adjunkt Carina Risvig Harmer, Juridisk Institut, 65 50 38 86, mobil: 23 71 79 73, mail: carh@sam.sdu.dk

Ledelse i kommuner og stat
Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab, 65 50 32 32, mobil: 40 45 43 41, mail: kkk@sam.sdu.dk

EU og offentlig forvaltning
Lektor Morten Kallestrup, Institut for Statskundskab, 65 50 83 63, mobil: 29 91 99 67, mail: kallestrup@sam.sdu.dk

Arbejdsmiljø og ledelse
Lektor Signe Pihl-Thingvad, Institut for Statskundskab, 65 50 22 81, mobil: 26 11 19 44, mail: ssp@sam.sdu.dk

Integration ^

Integrationspolitik, tvangsægteskaber, tørklædepolitik
Lektor Ümit Mehmet Necef, Center for Mellemøststudier, 65 50 21 83, mail: necef@sdu.dk

Indvandrere og deres uddannelse
Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, 65 50 33 30, mobil: 26 17 88 61, mail: hln@sdu.dk

Religion og politik, religion og ytringsfrihed, islam og muslimer med henblik på integration, skole, terror, ytringsfrihed
Lektor Tim Jensen, Religionsstudier på Institut for Historie, 65 50 33 15, mobil: 20 88 83 78, privat: 38 87 50 85, mail: t.jensen@sdu.dk

Integration og sundhed
Professor Morten Sodemann, Klinisk Institut, Indvandrermedicinsk Klinik 65 41 13 24, mobil: 60 11 19 23, mail: msodemann@health.sdu.dk

Islamisme i Europa - særligt Hizb ut-Tahrir, integration og multikulturalisme, radikalisering/-antiradikalisering
Lektor Kirstine Sinclair, Center for Mellemøststudier, 65 50 22 49, mail: sinclair@sdu.dk

Tosprogede børn
Lektor Anders Højen, Center for Børnesprog, 65 50 44 03, mobil: 51 90 79 05, mail: hojen@sdu.dk

Det skæve Danmark ^

Udvikling i landdistrikter og yderområder, innovation og turisme
Professor Anne-Mette Hjalager, Institut for Erhverv og Bæredygtighed, 65 50 42 20, mobil: 60 11 42 20, mail: hjalager@sam.sdu.dk

Bosætning på landet, lokaludvikling, land-by samarbejde, indvandrere på landet
Lektor Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, 65 50 42 24, mobil: 40 12 76 01, mail: piaj@sam.sdu.dk

Det skæve Danmark, landsbyer, udkanter
Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, 65 50 34 36, mobil: 20 44 60 20, mail: jnf@sdu.dk

Boligpolitik ^

Boligpolitik – lejelovgivning, huslejeregulering
Lektor Jakob Juul-Sandberg, Juridisk Institut, 65 50 30 51, mobil: 50 80 45 35, mail: jju@sam.sdu.dk

Økonomi og erhvervspolitik ^

Outsourcing, international konkurrence, erhvervspolitik

Professor Tage Koed Madsen, Institut for Marketing & Management, 65 50 32 42, mobil: 60 11 32 42, mail: tkm@sam.sdu.dk

International konkurrence, erhvervspolitik, outsourcing, insourcing og jobskabelse
Professor Jan Stentoft, Institut for Erhverv og Bæredygtighed, 65 50 13 70, mobil: 20 88 71 91, mail: stentoft@sam.sdu.dk

Virksomhedsvækst, entreprenørskab, iværksætteri
Professor Kim Klyver, Institut for Erhverv og Bæredygtighed, 65 50 14 63, mobil: 25 13 93 33, mail: kkl@sam.sdu.dk

Iværksætteri, erhvervspolitik
Professor Emeritus Torben Bager, Institut for Erhverv og Bæredygtighed, 65 50 13 90, mobil: 60 11 13 91, mail: tob@sam.sdu.dk

Iværksætteri, erhvervspolitik
Professor Poul Rind Christensen, Institut for Erhverv og Bæredygtighed, 65 50 13 67, mobil: 41 61 17 35, mail: prc@sam.sdu.dk

Teknologi- og innovationspolitik, konkurrenceevne, nye teknologier i erhvervsøkonomisk perspektiv
Professor Mette Præst Knudsen, Institut for Marketing & Management, 65 50 74 55, mobil: 27 78 74 55, mail: pmp@sam.sdu.dk

Retspolitik ^

Ytringsfrihed, menneskeretlige krav til valg, retslige spørgsmål vedr. religion
Professor Sten Schaumburg-Müller, Juridisk Institut, 65 50 82 41, mobil: 31 72 43 32, mail: stsm@sam.sdu.dk

Retspolitik – pirateri
Lektor Kristina Siig, Juridisk Institut, 65 50 32 26, mobil: 22 41 19 04, mail: kms@sdu.dk

International ret, militæroperationer og FN
Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 65 50 92 18, mobil: 24 60 14 67, mail: marme@sam.sdu.dk

Strafferet
Adjunkt Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Juridisk Institut, 65 50 93 89, mobil: 30 98 52 63, mail: hfs@sam.sdu.dk

Kriminalitetens indflydelse på samfundet, kriminalpræventive virkninger, virkninger af straf
Lektor Linda Kjær Minke, Juridisk Institut, 65 50 46 06, mobil: 24 37 76 67, mail: lkm@sam.sdu.dk

Internationale retsforhold ^

Folkeret, FN
Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 65 50 92 18, mobil: 24 60 14 67, mail: marme@sam.sdu.dk

Folkeret, krigsret
Professor Frederik Harhoff, Juridisk Institut, tlf. 65 50 83 14, mobil: 30 11 44 78, mail: fha@sam.sdu.dk

EU-ret, WTO
Lektor Bugge Thorbjørn Daniel, Juridisk Institut, 65 50 33 92, mobil: 24 37 79 66, mail: btd@sam.sdu.dk

Internationale menneskerettigheder, minoriteters og oprindelige folks rettigheder
Post.doc. Ulrike Barten, Juridisk Institut, 65 50 40 91, mobil: 0049 172 66 73 763, mail: ulb@sam.sdu.dk

Miljø og klima ^

Klimapolitik, miljøpolitik, arktiske ressourcer
Professor Emeritus Niels Vestergaard, Institut for Erhverv og Bæredygtighed, 65 50 41 81, mobil: 60 11 41 81, mail: nv@sam.sdu.dk

Miljøvenlig energi, farligt affald
Professor Henrik Wenzel, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, 65 50 73 74, mobil: 27 78 73 74, mail: henrik.wenzel@kbm.sdu.dk

Klimatilpasning, grønt byggeri, arktisk miljø, forskningssamarbejde med erhvervslivet
Professor Michael Evan Goodsite, Institutleder på Institut for Teknologi og Innovation, 65 50 92 82, mobil: 60 11 25 57, mail: migo@iti.sdu.dk

Sundhed ^

Sundhedspolitik, sundhedsøkonomi
Professor Kjeld Møller Pedersen, Økonomisk Institut, 65 50 38 47, mobil: 21 75 70 11, privat: 75 52 17 43, mail: kmp@sam.sdu.dk

Social ulighed i sundhed
Direktør Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed på SDU, 39 20 77 77, mobil: 24 24 81 65, mail: mg@si-folkesundhed.dk

Kommunikation mellem læger og patienter, menneskelige fejl i akutmodtagelse
Ph.d.-studerende Sarah Bro Pedersen, Institut for Sprog og Kommunikation, 60 18 70 38, mobil: 60 18 70 38, mail: sarbro@sdu.dk

International politik ^

International forsvarspolitik, NATO
Professor Sten Rynning, Institut for Statskundskab, 65 50 21 93, mobil: 60 11 21 93, mail: sry@sam.sdu.dk

Amerikansk politik, USAs forhold til Europa og Danmark
Lektor Niels Bjerre-Poulsen, Center for Amerikanske Studier 65 50 31 33 mobil: 26 85 09 41, mail: nbp@sdu.dk

Demokratiseringen i Mellemøsten
Lektor Peter Seeberg, Center for Mellemøststudier, 65 50 21 76, mobil: 22 38 54 70, mail: seeberg@sdu.dk

Forholdet mellem politik og religion i den muslimske verden, krige og konflikter i Mellemøsten
Professor Dietrich Jung, Center for Mellemøststudier, 65 50 45 48, mail: jung@sdu.dk (vil helst kontaktes på mail)

Danmarks forhold til Central- og Østeuropa, EU's udvidelse mod Øst
Lektor Søren Riishøj, Institut for Statskundskab, mobil: 2971 2816, mail: sr@sam.sdu.dk

Valgkamp medier, spin og målinger ^

 Journalistisk, spindoktorering, kommentatorer, demokrati

Professor Peter Bro, Center for Journalistik, 65 50 28 01, mobil: 40 22 76 37, mail: ppe@journalism.sdu.dk

Mediernes dækning af valgkampe, politisk skævvridning i medierne, brugen af eksperter
Professor Erik Albæk, Center for Journalistik, 65 50 22 75, mobil: 24 45 82 24, mail: eri@sam.sdu.dk

Meningsmålinger, politiske strategier og vælgeradfærd
Professor Robert Klemmensen, Institut for Statskundskab, 65 50 21 94, mobil: 40 22 76 14, mail: rkl@sam.sdu.dk

Mediernes indflydelse på vælgerne, kommentatorer i medierne, vælgernes private samtaler om politik
Lektor David Nicolas Hopmann, Institut for Statskundskab 65 50 24 64, mobil: 61 69 57 59, mail: dnh@sam.sdu.dk

Valgkamp og sociale medier, unge og demokrati, unge og valg
Professor Kirsten Drotner, Institut for Kulturvidenskaber, 65 50 36 42 mobil: 21 35 63 25, mail: drotner@sdu.dk

TV Avisens og andre mediers dækning, politikeres brug af medier og politikeres retorik
Lektor Lars Hougaard, Institut for Sprog og Kommunikation, 65 50 31 54, mail: hougaard@sdu.dk

Den politiske samtale, politikernes sprog
Lektor Sune Vork Steffensen, 65 50 31 04, mobil: 29 89 54 98, mail: s.v.steffensen@sdu.dk

Grundlovens regler om valgret, folketinget, regeringsdannelse
Videnskabelig assistent Frederik Waage, Juridisk Institut, 65 50 32 68, mobil: 24 37 72 63, mail: fwa@sam.sdu.dk

De politiske partiers visuelle kommunikation
Adjunkt Christian Mosbæk Johannessen, Institut for Sprog og Kommunikation, 65 50 31 60 mobil: 20 62 32 73, mail: cmj@sdu.dk

Politikernes baggrund ^

Folketingsmedlemmernes baggrund, partiernes historie og dansk politik generelt
Professor Robert Klemmensen, Institut for Statskundskab 65 50 21 94, mobil: 40 22 76 14, mail: rkl@sam.sdu.dk

Partiernes historie, politisk historie, politisk sprog og begreber

Professor Klaus Petersen, Danish Center for Welfare State Research 65 50 21 38, mobil: 40 22 43 41, mail: klaus.petersen@hist.sdu.dk


Sidst opdateret: 24.01.2024