Skip to main content

SDU's principper for udarbejdelse af ekspertlister

1. Faglighed

Deltagelse på ekspertlisten indebærer, at den relevante forsker har forskningsbaseret viden inden for det givne emne og samtidig kan perspektivere og udtale sig bredt om stofområdet.

2. Kønsfordeling

Alle potentielle eksperter i et givent fagmiljø skal afdækkes og informeres om muligheden for at stå på listen for at sikre en mere lige kønsfordeling.

3. Diversitet

Forskellighederne i det akademiske fagmiljø skal afspejles på listerne, både hvad angår junior- og seniorforskere og forskellige nationaliteter.

Sidst opdateret: 21.04.2022