Skip to main content
DA / EN

Sektordimensionering

Politisk aftale om sektordimensionering

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) samt SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har 19. april indgået en politisk aftale om sektordimensionering af bacheloruddannelserne.

Som en del af den politiske aftale om en reform af universitetsuddannelserne fra 27. juni 2023 (https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2023/bredt-reformforlig-sikrer-milliardinvestering-i-uddannelse/bredt-reformforlig-sikrer-milliardinvestering-i-uddannelse) indgik også en sektordimensionering af bacheloruddannelserne.

Forligspartierne enedes om, at der i forhold til et gennemsnit af optaget mellem 2018 og 2022 (”baseline”) fremadrettet skal beskæres otte procent i antallet af nye akademiske bachelorstuderende. På grund af den demografiske udvikling – og mindre ungdomsårgange – er dette procenttal efterfølgende blevet opjusteret, så der på nationalt niveau skal optages ca. 10 procent færre studerende i 2025. 

Ifølge den politiske aftale, der er landet (https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2024/udmontning-af-sektordimensionering-pa-universiteterne), skal SDU beskære sit optag med 9,1 procent i perioden 2025-2029. Det svarer til en reduktion på 367 studiepladser i forhold til det gennemsnitlige optag i perioden 2018-2022.

Institutionsplan giver rabat

- SDU får masser af kvalificerede ansøgere, og i en tid, hvor der er brug for flere dygtige dimittender på stort set alle områder, bliver vi selvsagt ikke begejstrede, når vi bliver bedt om at reducere vores optag. Heldigvis har politikerne i et vist omfang taget hensyn til SDU’s store indsats med at uddanne kandidater uden for de fire største byer i Danmark, herunder SDU’s planer om at etablere IT-uddannelser i Vejle. Det betyder, at vi bliver beskåret mindre end flere andre sammenlignelige universiteter, siger rektor Jens Ringsmose.

Han understreger, at han endnu ikke kan sige noget om dimensioneringens konsekvenser for SDU.

- Aftalen er netop landet, og det er endnu for tidligt at sige noget nagelfast om, hvordan den vil påvirke SDU’s uddannelser i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Vi vil nu gå i gang med at få dette belyst og i øvrigt glæde os over, at vi trods alt har fået en rabat.

Med virkning fra næste år

Sektordimensioneringen træder i kraft fra 2025. Det fremgår desuden af sidste års politiske aftale, hvor loftet over optaget på universiteterne er aftalt, at den såkaldte dimensionering skal justeres med afsæt i den demografiske udvikling hvert femte år.

Internationale studiepladser

Universitetsreformen fra sidste år indeholdt også muligheden for oprettelse af flere engelsksprogede studiepladser. Den 1. februar 2024 godkendte forligskredsen fordelingen af i alt 1.100 ekstra engelsksprogede studiepladser på de danske universiteter (https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2024/1-100-nye-engelsksprogede-studiepladser-abner-for-flere-internationale-studerende).

180 af pladserne er tilfaldet SDU, og det samme får Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School og Aarhus Universitet, mens DTU, ITU og RUC kan oprette lidt færre pladser.

Foreløbig er der kun fordelt ekstra engelsksprogede studiepladser for 2024. Planen er, at der skal tilføres sektoren yderligere 1.400 engelsksprogede studiepladser fra 2029. 

Redaktionen afsluttet: 19.04.2024