Skip to main content
DA / EN

SDU

Økonomisk tilpasning: Resultat af afværgefasen

SDU’s ledelse har truffet beslutning om frivillige aftaler og andre afværgetiltag, som kan reducere antallet af uansøgte afskedigelser. Desværre er det nødvendigt at foretage uansøgte afskedigelser for at sikre en bæredygtig økonomi.

Siden ledelsens udmelding den 23. marts om et årligt økonomisk tilpasningsbehov på 95 mio. kr. fra 2024 har SDU’s ledelse frem til 14. april undersøgt og vurderet tiltag, bl.a. muligheden for frivillige aftrædelser, for at minimere omfanget af uansøgte afskedigelser af ansatte. 

Status er, at ledelsen har identificeret og besluttet afværgetiltag på 57 mio.kr., som medvirker til at reducere antallet af uansøgte afskedigelser. Disse afværgetiltag er desværre ikke tilstrækkelige, og det er derfor nødvendigt at indfri et tilpasningsbehov på yderligere 38 mio.kr.

Den direkte konsekvens er, at SDU’s ledelse har besluttet at sætte en proces i gang, hvor der nedlægges stillinger på fakulteterne og i Fællesadministrationen ved uansøgt afsked med virkning fra 1. januar 2024 og frem. 

Forskellige tilpasningsbehov

Tilpasningsbehovet i form af uansøgte afskedigelser er fordelt forskelligt mellem hovedområderne, da de står i forskellige situationer i forhold til de faldende uddannelsesindtægter, øgede omkostninger og de gældende budgetter. 

Dertil kommer, at flere hovedområder frem mod 2027 har behov for at finde yderligere driftsmæssige optimeringer og omstillingstiltag, som kan øge indtægter og/eller reducere omkostninger for at sikre en bæredygtig økonomi på længere sigt. Disse driftsmæssige optimeringer ligger ud over det årlige tilpasningsbehov i 2024. 

-Det er en svær situation for alle på SDU. Tilpasningerne har både konsekvenser for den enkelte og for organisationen som helhed. Vores håb er, at alle kommer igennem denne vanskelige tid på bedst mulig måde, siger SDU’s ledelse. 

På vegne af SDU’s direktion:

Jens Ringsmose, rektor

Helle Waagepetersen, prorektor

Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør

Redaktionen afsluttet: 25.04.2023