Skip to main content
Satsning

SDU lancerer nyt forsvars- og sikkerhedspolitisk initiativ

På fremtidens kampplads er der behov for, at teknologi, maskiner, mennesker, organisationer og politik i endnu højere grad tænkes sammen. Det skal et nyt tværfagligt forskningsnetværk på SDU være med til at imødekomme.

Af Marlene Jørgensen, , 25-01-2022

Hvordan kommer fremtidens krige til at udspille sig? Hvordan vil autonome våbensystemer og kunstig intelligens udfordre fremtidens soldater? Og hvad kræver det at skulle håndtere nye former for militær teknologi ikke alene i egne rækker men også dem, som modstanderen vil udfordre med?

Kompleksiteten på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område stiger og skal løses tværfagligt.

SDU søsætter derfor et nyt forskningsnetværk med navnet Security and Defence (SECDEF), der skal bidrage med viden om samspillet mellem mennesker, teknologi, organisation og politik.

Mennesker og maskiner

Det nye forskningsnetværk samler forskere inden for teknik, naturvidenskab, jura, politik, organisation og etik for at styrke forskningen på forsvarsområdet. Ambitionen er også at indgå nye partnerskaber med offentlige myndigheder, Forsvaret og forsvarsindustrien og tilbyde værdifuldt input til bl.a. den danske officersuddannelse og den forsvarsindustrielle strategi.

- Der er drøn på den teknologiske udvikling på forsvarsområdet. Alt fra it til nye maskiner, robotteknologi og kunstig intelligens vender op og ned på Forsvarets virke og ændrer fremtidens kampplads. Det skal Danmark opfange og tage højde for, når landet nu yderligere skal opbygge sin forsvarskapacitet og understøtte de politiske relationer, som Danmark indgår i både i NATO og EU.

Sådan siger professor Sten Rynning, der står i spidsen for satsningen SECDEF, som skal tilbyde ny viden om den tætte kobling mellem mennesker og maskiner i en forsvarsmæssig kontekst.

Brug for teknologi-oprustning og forståelse
- Forestil dig en situation, hvor man som soldat skal håndtere komplekse systemer, der både har mange mennesker og maskiner involveret, og man står over for en modstander og en modteknologi, man ikke kender omfanget af, siger Sten Rynning og forklarer videre:

- Her er det helt afgørende at have designet teknologi med soldaten i centrum og at uddanne officerer, der har blik for et meget komplekst kampbillede. Det kan vi bidrage til ved at tænke på tværs af fagområder.

Investeringer kræver ny viden

Sten Rynning uddyber, hvorfor behovet for ny viden på forsvars- og sikkerhedsområdet er stort:

- Det aktuelle forsvarsforlig i Danmark udløber i 2023, og regeringen og det politiske miljø er i gang med at tænke på den næste store flerårige investering. Trends både i Østersøen og Arktis – højtprioriterede danske områder – peger på væsentlige politiske spændinger og hastig teknologisk forandring, Danmark skal på linje med sine allierede og partnere i NATO og EU foregribe dette og investere i de rigtige kapaciteter. Og sådanne investeringer må i videst muligt omfang forankres i ny viden.

Unikke kompetencer på SDU

SDU står allerede stærkt. Universitetet har førende forskning inden for droner, robotteknologi, it og kunstig intelligens, og universitetets War Studies-miljø er blandt de største i Europa. SDU har også viljen til at spille sammen med de organisationer – fra Forsvaret og forsvarsindustrien til NATO og EU – som ønsker at skabe indsigt i samspillet mellem teknologi, industri, organisation, mennesker og politik.

- Den sikkerhedspolitiske situation er ekstremt flydende og udfordrende, og Danmark og andre lande har brug for nye faglige fællesskaber for at finde midlerne til at stabilisere den. Med SECDEF er SDU ”open for business”, siger Sten Rynning.

I alt er 34 forskere fra SDU med i den nye satsning, som går på tværs af tre fakulteter: Naturvidenskab, Samfundsvidenskab og Teknik.

Du kan læse mere om forskningen og samarbejdsmuligheder på SECDEF’s hjemmeside.

Mød forskeren

Sten Rynning er professor i international politik ved Center for War Studies på SDU. Derudover er han konstitueret dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, tilknyttet SDU’s Danish Institute for Advanced Study og står i spidsen for det nye forskningsnetværk SECDEF.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 25.01.2022