Skip to main content
DA / EN
Nyt center

Nyt forskningscenter skal sikre, at vi lærer af tidligere katastrofer

Syddansk Universitet har etableret et nyt center, der skal sikre vedvarende læring fra katastrofer og hjælpe samfund, organisationer og individer med at blive modstandsdygtige.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 16-11-2023

Hvordan kommer vi som samfund stærkere ud af naturkatastrofer, pandemier og andre kritiske hændelser, som afbryder vores normale rutiner og tvinger os til at reagere under pres?

Det er omdrejningspunktet for et nyt forskningscenter ved Syddansk Universitet, der har fået navnet European Center for Risk & Resilience Studies.

Centret er blevet til i samarbejde med industrien og er støttet af den globale forsikringsmægler og risikorådgiver, WTW (Willis Towers Watson). Målsætningen er at undersøge, hvordan vi bliver mere resiliente, altså hvordan samfund, organisationer eller individer ikke alene bliver mere modstandsdygtige i forhold til at modstå nuværende kritiske hændelser, men også opnår en læring, som sikrer, at man bliver bedre til at modstå fremtidige hændelser.

Om centret

European Center for Risk and Resilience Studies (ECRRS) etablerer forskningssamarbejder, der samler offentlige og private organisationer med en fælles vision om at skabe en resilient fremtid. Centrets primære mål er at øge forståelsen af risici samt oparbejde og udvikle praktiske strategier, der aktivt kan forme en resilient fremtid.

Centret er blevet til i samarbejde med industrien og realiseret med indledende finansiel støtte fra den globale forsikringsmægler og risikorådgiver WTW (Willis Towers Watson). Centret har blandt andet etableret forskningssamarbejde med Verdensbanken, University College London, Loughborough University og University of Edinburgh.

Læs mere på centrets hjemmeside: www.ecrrs.org

- Der er allerede opmærksomhed omkring forståelsen og beregning af risiko, såsom analysen af klimaforandringer og deres globale virkninger på fremtidige risikoscenarier. Vores fokus er et andet.

- Med udgangspunkt i økonomisk teori udforsker vi, hvordan vi kan forbedre vores evne til at modstå kommende trusler ved at trække på indsigten fra tidligere begivenheder, siger Simon Sølvsten, der er direktør for centret.

Gentænkning af risikostyring og -finansiering

Blandt centrets første projekter er Transitions from Catastrophe. Projektet er blevet til i samarbejde med WTW og Verdensbanken og fokuserer på to primære målsætninger: At forstå, hvordan man kan opbygge øget resiliens gennem samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, og hvordan man kan gentænke risikofinansiering gennem alternative forsikringsprodukter.

- Når omfanget af en katastrofe når et tilstrækkeligt niveau, bliver staten ofte nødt til at træde ind og yde økonomisk kompensation for at sikre samfundets overlevelse. Det så vi for eksempel under Coronapandemien. 

I projektet undersøger vi det historiske samspil mellem offentlige myndigheder og industrien for at afdække, hvornår det er mest hensigtsmæssigt med offentlig indgriben

Simon Sølvsten, direktør i ECRRS

- I projektet undersøger vi det historiske samspil mellem offentlige myndigheder og industrien for at afdække, hvornår det er hensigtsmæssigt med offentlig indgriben, og hvornår det er mere hensigtsmæssigt at lade de frie markedskræfter håndtere udfordringerne på egen hånd, siger Simon Sølvsten.

Han forklarer, at projektet samtidig sigter mod at forstå, hvordan forsikringsmarkedet kan tilpasse deres produkter, så de adresserer katastrofale situationer på en gavnlig måde:

- Det vil sige, så produkterne understøtter den skadesramtes behov for hurtig adgang til finansielle midler, som kan begrænse omfanget af katastrofen, samtidig med at det er økonomisk fordelagtigt for både forsikringstager og forsikringsselskab at tegne forsikring.

Samarbejde med industrien

European Center for Risk & Resilience Studies skal være et centrum for forskningssamarbejder, hvor projekter udvikles sammen med beslutningstagere, erhvervsaktører og forskere. Visionen er at skabe en mere resilient fremtid ved at bringe forskellige interessenter sammen for i fællesskab at opnå viden, der kan sikre nødvendige og rettidige handlinger.

Tilgangen har ifølge Simon Sølvsten allerede vist sig at skabe værdi til nogle komplekse udfordringer, men samarbejdet sker ikke uden en række opmærksomhedspunkter, påpeger han.

- En bekymring, der ofte opstår i forbindelse med forskningscentre, der samarbejder med politikere og erhvervslivet, er risikoen for at miste sin forskningsmæssige integritet.

- I centret har vi derfor indarbejdet en struktur, som skal sikre balancen mellem samarbejde og forskningsuafhængighed, og som sikrer gennemsigtighed og objektivitet. Vores forskningsmæssige integritet er og bliver hjørnestenen i centrets troværdighed.

Mød forskeren

Simon Sølvsten er ph.d. fra SDU og direktør for European Center for Risk & Resilience Studies (ECRRS). Hans forskningsfokus kredser om risikofinansiering og organisatorisk robusthed.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 16.11.2023