Skip to main content

Søren Pind debatterede med studerende

Uddannelses- og forskningsministeren besøgte SDU i Kolding for at debattere undervisning, dannelse og fremtid. De studerende efterspurgte bedre feedback og mere inddragelse

Af Jacob Stenz, jaes@sdu.dk

Søren Pind er taget på debatturné for at få studerende på de videregående uddannelser i tale om undervisningskvalitet og fremtidsudsigter.

8. maj deltog studerende fra SDU og IBA Erhvervsakademi i debatten på SDU's campus i Kolding. Her indledte ministeren for uddannelse og forskning med fællessangen ”En lærke letted”, og gav så sit syn på de udfordringer, som især unge står overfor i en foranderlig verden:

- Det er ikke længe siden, at en far altid vidste, hvad sønnen skulle lave - nemlig det samme som han selv altid havde lavet. Men med den teknologiske udvikling, vi oplever, har vi ikke længere en klar idé om, hvad vi skal arbejde med i fremtiden, sagde Søren Pind.

Foto: Michael Yde Katballe

Klassisk dannelse

Ministeren understregede, at der vil blive stillet store krav til de studerendes omstillingsevne i deres arbejdsliv.

- Min opgave som minister er at sørge for, at jeres uddannelse forbereder jer til den nye virkelighed. I kommer aldrig til at lære alt det, som I skal kunne. Men I skal lære selvstændigt at kunne tilegne jer viden, og det kan ikke lade sig gøre uden en klassisk forståelse af, hvad kultur er.

Søren Pind mener derfor, at svaret på udfordringerne er mere klassisk dannelse gennem historie, filosofi og kultur og dyder som kreativitet, forståelse for rumlighed, empati og evne til fordybelse.

Udskældt bevillingsforslag

Tidligere på måneden kom VLAK-regeringen med et udspil til at ændre de videregående uddannelsers bevillingssystem, så et større beløb fremover skal afhænge af de studerendes gennemførelsestid og jobudsigter.

Ministeren blev udfordret af de fremmødte studerende, der ville vide, hvordan netop de parametre skulle være udtryk for høj kvalitet i undervisningen.

- Problemet er, at vi ikke har nogen tydelige kriterier for god undervisning. Jeg kan få noget at vide om antal timer og fremmødet, men hvad er udbyttet af alle kræfterne? Vi er ikke færdige med den diskussion endnu. Kravet om, at dimittender kommer i arbejde, kan ikke stå alene. Men før jeg kan lade institutionerne frit vælge deres egne metoder, er jeg nødt til at have mekanismer, der kan stille dem til ansvar for det, de laver, svarede ministeren.

Foto: Michael Yde Katballe

Feedback ønskes

Søren Pind ønsker samtidig bedre muligheder for at præmiere gode undervisere på de videregående uddannelser.

- Der er nærmest en mistænksomhed i universitetsverdenen over for en god underviser - for så må vedkommende jo være en dårlig forsker. Jeg vil gerne have ændret den opfattelse, så man ikke ser undervisning som noget sekundært.

Debatmødet blev afsluttet med en afstemning om, hvad der kunne gøre de studerendes uddannelser bedre. Især bedre feedback og mere inddragelse blev fremhævet.

- Vi kender ønsket om mere feedback. Der er uddannelser, hvor de studerende er gode til at give hinanden feedback. Det vil vi gerne undersøge nærmere for at se, om vi kan få mere ud af ressourcerne, sagde Søren Pind.

Foto: Michael Yde Katballe

Redaktionen afsluttet: 09.05.2017