Skip to main content

Minister så SDU fra 14. etage

Under sit besøg på SDU nåede Søren Pind både at komme højt til vejrs, invitere sig selv til en kommende indvielse samt at flyve med drone.

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

Om godt fem år vil omkring 60.000 mennesker have deres daglige gang på Campus Odense.

Til den tid forventes Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt Nyt OUH at stå færdigt, og allerede inden da vil studerende, ansatte og andre kunne transportere sig frem og tilbage til Odense Centrum med letbanen, som i alt får 26 stationer.

Sådan lød nogle af oplysningerne fra rektor Henrik Dam, da han torsdag eftermiddag tog uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ud på en lille fremtidsrejse på Campus Odense.

Pinds første officielle ministerbesøg
Fortællingen foregik på tagterrassen i 14 etagers højde på Campus Kollegiet. Det skete i forbindelse med, at Søren Pind var på sit første officielle besøg på SDU, efter at han er blevet minister for universiteterne.

I løbet af eftermiddagen fik Søren Pind lejlighed til at høre om SDU’s visioner, og han blev præsenteret for en række af universitetets nyeste initiativer.

Et af dem var D-IAS, (Danish Institute for Advanced Study), hvor SDU vil samle nogle af sine bedste forskere på tværs af fagligheder. D-IAS åbnede i efteråret og har netop slået ti adjunktstillinger op.

Spændende at samle de dygtigste forskere
-Cool, lød Sørens Pinds første reaktion, da han hørte, at målsætningen med D-IAS er at skabe et elitært forskningsmiljø, der med tiden skal kunne rekruttere blandt de bedste forskere i verden og skabe forskning i nobel-klassen.

-Det er en meget spændende tanke, at SDU på den ene side samler forskere med en meget høj faglighed og samtidig satser på tværfaglighed. Tidligere fokuserede universiteterne typisk kun på én af de to dele, sagde ministeren og fortsatte med et smil:

-Selv om fremtidsudsigterne altid er lidt usikre i ministerbranchen, må I meget gerne invitere mig, når I skal indvie de ny lokaler til D-IAS i maj 2019.

Minister hørte om big data
Ministeren fik også en orientering om, hvordan SDU anvender big data som et ledelsesinstrument.

Universitetet er således i stand til at overskue meget store mængder data og bruge dem i analyser – både i forhold til at afdække fremtidens behov hos studerende, og når SDU skal sammenligne sig med andre universiteter.

SDU anvender eksempelvis big data i arbejdet med at udforme testbaseret optag og i forhold til at vurdere unges mobilitet.

En tur med dronen
Inden Søren Pind forlod SDU, nåede han også at fjernstyre en drone (nederste foto).

Det skete, efter at han havde fået en kort introduktion til universitetets dronesatsning.

SDU står som bekendt i spidsen for et stort nationalt drone-projekt, som skal bringe Danmarks civile droneforskning op på verdensplan.

Fotos: Michael Katballe, myk@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 09.02.2017